Xuân về trên bản Mặt trời trái cam Nhành non chim hót Tan màn sương lam Đầu sàn hoa ban Múa xoè trong gió Én chở mưa xuân Đánh rơi vạt cỏ Suối cười róc rách Cối gạo xập xình Bé khoe áo mới Nắng hồng môi xinh Nương xuân bố đốt Khói vẽ lên trời Mẹ nhen bếp lửa Thơm nồng nếp xôi Đường xuân xuống chợ Váy hoa nở đầy Núi già sợ rét Cổ choàng khăn mây Khèn nhớ ai thổi Dìu dặt rừng cây Còn thương ai ném Lạc vào biển mây Mùa bướm tìm hoa Mùa ong tìm mật Mùa bao đôi mắt Ngóng tìm người thương

Xuân về trên bản
Mặt trời – trái cam
Nhành non chim hót
Tan màn sương lam.
Đầu sàn hoa ban
Múa xoè trong gió
Én chở mưa xuân
Đánh rơi vạt cỏ.
Suối cười róc rách
Cối gạo xập xình
Bé khoe áo mới
Nắng hồng môi xinh.
Nương xuân bố đốt
Khói vẽ lên trời
Mẹ nhen bếp lửa
Thơm nồng nếp xôi.
Đường xuân xuống chợ
Váy hoa nở đầy
Núi già sợ rét
Cổ choàng khăn mây.
Khèn nhớ ai thổi?
Dìu dặt rừng cây…
Còn thương ai ném?
Lạc vào biển mây…
Mùa bướm tìm hoa
Mùa ong tìm mật
Mùa bao đôi mắt
Ngóng tìm người thương…

2 thoughts on “Xuân về trên bản Mặt trời trái cam Nhành non chim hót Tan màn sương lam Đầu sàn hoa ban Múa xoè trong gió Én chở mưa xuân Đánh rơi vạt cỏ Suối cười róc rách Cối gạo xập xình Bé khoe áo mới Nắng hồng môi xinh Nương xuân bố đốt Khói vẽ lên trời Mẹ nhen bếp lửa Thơm nồng nếp xôi Đường xuân xuống chợ Váy hoa nở đầy Núi già sợ rét Cổ choàng khăn mây Khèn nhớ ai thổi Dìu dặt rừng cây Còn thương ai ném Lạc vào biển mây Mùa bướm tìm hoa Mùa ong tìm mật Mùa bao đôi mắt Ngóng tìm người thương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *