Vừa nhận một số Tuyển tập Viết đọc chuyên đề Mùa Thu của nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam phát hành số đầu tiên

Vừa nhận một số Tuyển tập Viết & đọc chuyên đề Mùa Thu của nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam phát hành số đầu tiên. Đây là tuyển tập văn học có giá trị được in ấn đẹp, đầy đặn dày 290 trang, khổ 18×25, tập hợp bài viết của những tác giả đã thành danh.
Tuyển tập Viết & đọc chuyên đề Mùa Thu mở đầu cho các tuyển tập được phát hành theo các mùa trong năm: Xuân, Hạ, Thu, Đông… sau này.
Các anh chị trong Hội Nhà văn Cần Thơ và những bạn yêu văn học ngoài Hội muốn có một quyển để đọc, để tham khảo xu hướng văn học hiện nay như thế nào xin liên hệ với mình nhé, giá bìa mỗi cuốn 150.000đ. Lan Linh Truc, Nguyễn Ngọc Thúy, Thanh Mai Cao, Nguyễn Ngọc Tuyết
Thi Huệ, Trần Dũng, Lê Xuân, nguyễn duy chuông, Huỳnh Ngọc Huy Tùng, Hưng Phú, Huỳnh Khánh Hưng, Nguyễn Hương, Nguyễn AN Bình, Duy Khánh Hoàng, Thám Đặng Hoàng, Phong Nguyen, Tuyết Đặng, Nguyệt Minh, Thanh Toàn Nguyễn, Tran Thanh Chuong, Thanh Tong Phan, Phat Duong, Thuận Mỹ, Kim Nhiên Trần Thị… Huyen Suong, Vương Thị Nguyệt Quế… Viet Nguyen Hung… Huỳnh Đăng … Xưa Vườn… Giang Bao QK IX… Huy Phan…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *