VỘI GÌ, Vè vè tết đuổi sau lưng, Tâm tư ta vẫn nghe chừng vô tư, Hình như

VỘI GÌ
Vè vè tết đuổi sau lưng
Tâm tư ta vẫn nghe chừng vô tư
Hình như…ờ nhỉ…hình như
Tết thêm tuổi mới…vui ư…thêm già
Vậy nên ta cứ tà tà
Cần chi háo hức nỗi- da thêm nhàu
Chỉ mong xuân mãi thắm màu
Để ta với bạn cùng nhau câu…vần
Xuân đời nở đẹp sắc xuân .
Trăm năm môi thắm má hồng vi vu…


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100006890983139

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *