VIỆT NAM THỜI LOẠN THẦN Chưa bao giờ ở VN người ta tìm kiếm tới thần linh để mưu cầu tự do ấm lo và hạnh phúc như bây giờ

VIỆT NAM THỜI LOẠN THẦN
Chưa bao giờ ở VN người ta tìm kiếm tới thần linh để mưu cầu tự do, ấm lo và hạnh phúc như bây giờ. Người ta tìm tới thần linh nhiều nhất là vào dịp Tết.
Đa số người ta ko hiểu rõ ý nghĩa của những việc họ đang mưu cầu với thần linh. Tất cả đều bằng truyền miệng qua nhau cho một tục lệ của một vị thần linh do ai đó chủ xướng đầu mưu. Người ta có thể biến cái lông lợn thành lá bùa may mắn, hay hòn đá chở thành đấng cứu thân….
Trước kia Đảng mới dành lại độc lập và quyền lãnh đạo từ các đế quốc thì chủ trương tuyệt diệt các tôn giáo, tín ngưỡng…bằng cách phá bỏ tất cả đình chùa, nhà thờ và ko chấp nhận người có đạo vào tổ chức lãnh đạo. Tuy nhiên vài năm gần đây chủ thuyết “tôn giáo là thuốc phiện” ko còn nữa, kể từ đó lãnh đạo từ trên xuống dưới đều nhiệt tình tôn tạo đình chùa miếu và khôi phục lại giá trị tâm linh. Điều này thật đáng khen, tuy nhiên lại xảy ra một sự thật đáng sợ là sự thiếu hiểu biết về tâm linh, nên khắp nơi xảy ra rất nhiều điều vô văn hóa và mê tín dị đoan. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết về tôn giáo – tín ngưỡng của đa số người dân, hiện nay rất nhiều nhóm buôn thần bán thánh xuất hiện để đáp ứng nhu cầu thiếu đói tâm linh của đa số thần dân nước Việt.
Gần đây xuất hiện những dự án ” Du lịch tâm linh” lên tới 1000ha. Các chủ đầu tư xây dựng nhà hàng, khách sạn, sòng bài tiêu chuẩn từ 5 sao…như vậy nơi chốn linh thiêng này sẽ có đủ chân dài, đĩ điếm, cờ bạc, say xưa….và sẽ sinh ra đủ thứ mê muội để hút tiền từ khách hành hương. Chỉ nhìn thấy đoàn dân lũ lượt tranh dành, trèo tường, vượt rào, đẫm đạp lên cổ lên đầu nhau bứt lông lợn, cướp ấn, vay vốn bà chúa kho…thì biết rằng thu nhập hoàn vốn của các dự án này tới kinh khủng và ko ai kiếm soát nổi bởi là tiền cung hiến của bá tánh.
Tự do tín ngưỡng cho phép mỗi người tự chọn một niềm tin, nhưng cần phải hiểu biết rồi tin, chứ cứ nghe nói rồi chạy theo đám đông thì đám đông sẽ đập chết bạn.
Những hình ảnh dưới đây một phần mô tả về sự loạn thần tới mức ngu trung của đa số người bị thuần chủng do hiệu ứng truyền thông đám đông.
Bạn có hành động như họ ko?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *