VIỆT NAM , Cùng nhân dân Thủ đô, Khắp nơi rực màu cờ đỏ, Rộn rã trái tim 90 triệu đồng bào, Hoà nhịp tinh…

VIỆT NAM
Cùng nhân dân Thủ đô
Khắp nơi rực màu cờ đỏ
Rộn rã trái tim 90 triệu đồng bào
Hoà nhịp tinh thần chiến thắng
U 23 Việt Nam !
Các em là những người hùng !
Cả dân tộc tự hào
Cờ Tổ quốc đỏ đấu trường châu Á
Thế giới hân hoan hai chữ Việt Nam !
Tuổi trẻ làm rạng danh đất nước
Các em mãi là nhà vô địch
trong trái tim một dân tộc anh hùng !
U 23 Việt Nam !
Các em tiến lên !
Ngày mai còn nhiều chiến thắng …!!
…..
Yêu và mến mộ các em…!!
(Có sử dụng ảnh tư liệu của đồng nghiệp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *