VÌ AI ?, Vì ai , buông tiếng thở dài

VÌ AI ?
Vì ai
buông tiếng thở dài…
cho hoàng hôn tủi
ban mai
ngậm ngùi…!
Mặc mayan ngơ ngẩn
buông trôi
Để cho ướt gió…
cuối trời thả ngâu !
ÁI NHÂN XIN TẶNG BẠN THƠ….!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *