VCES SEMINAR 28 Mỹ đã gia hạn cho Trung Quốc trong việc chưa tăng thuế từ ngày 1 3 nhưng liệu căng thẳng kinh tế Mỹ Trung có giảm bớt hay xuất hiện những hình thức mới

[VCES SEMINAR 28]
Mỹ đã gia hạn cho Trung Quốc trong việc chưa tăng thuế từ ngày 1/3 nhưng liệu căng thẳng kinh tế Mỹ – Trung có giảm bớt hay xuất hiện những hình thức mới? Để thảo luận vấn đề này mời các bạn cùng tham gia seminar 28 của VCES với bài trình bày của TS.Pham Huyen Trang đến từ FTU.
Địa điểm: p801 nhà E4, Đại học Kinh tế, ĐHQG HN
Thời gian: 14:00 – 17:00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *