Tuổi này con đang tập nói, nhiều hành động rất đáng yêu , quen tắm chung , ngủ chung rồi

Tuổi này con đang tập nói, nhiều hành động rất đáng yêu , quen tắm chung , ngủ chung rồi. Giờ mà vì lý do gì đó đi xa, như chết trong lòng.
Nhiều lúc làm về mệt, buồn , stress, chỉ có hai đứa ở nhà mới làm mình cười thật thoải mái được thôi. Ngoài ra không hề có ai làm đươc điều đó đến tận giây phút này.
Thôi thì trời cao đã có an bài. Thuận theo tự nhiên.
Sống nay chết mai, đang khoẻ mạnh một hôm vô tình đi khám biết bệnh nặng, lúc đó lại không kịp.
Giờ phải sống trọn vẹn từng phút từng giây với các con và mẹ.
Nhiều lúc nhìn vầy đó chứ không phải vầy. Người dễ cười cũng là người dễ khóc , còn lúc tan nát nhất họ lại im lặng.


Facebook: https://www.facebook.com/ninatran8

One thought on “Tuổi này con đang tập nói, nhiều hành động rất đáng yêu , quen tắm chung , ngủ chung rồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tuổi này con đang tập nói, nhiều hành động rất đáng yêu , quen tắm chung , ngủ chung rồi

Tuổi này con đang tập nói, nhiều hành động rất đáng yêu , quen tắm chung , ngủ chung rồi. Giờ mà vì lý do gì đó đi xa, như chết trong lòng.
Nhiều lúc làm về mệt, buồn , stress, chỉ có hai đứa ở nhà mới làm mình cười thật thoải mái được thôi. Ngoài ra không hề có ai làm đươc điều đó đến tận giây phút này.
Thôi thì trời cao đã có an bài. Thuận theo tự nhiên.
Sống nay chết mai, đang khoẻ mạnh một hôm vô tình đi khám biết bệnh nặng, lúc đó lại không kịp.
Giờ phải sống trọn vẹn từng phút từng giây với các con và mẹ.
Nhiều lúc nhìn vầy đó chứ không phải vầy. Người dễ cười cũng là người dễ khóc , còn lúc tan nát nhất họ lại im lặng.


Facebook: https://www.facebook.com/ninatran8

One thought on “Tuổi này con đang tập nói, nhiều hành động rất đáng yêu , quen tắm chung , ngủ chung rồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *