Tuần làm việc cuối năm

Tuần làm việc cuối năm
Đậm đà nhiều lan tỏa
Cuộc sống nở muôn hoa
Triệu người hòa nhịp sống
Niềm tin yêu lay động
Cuộc sống cùng vươn lên !!!

5 thoughts on “Tuần làm việc cuối năm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *