TỰ

TỰ …
VẤN..
ĐÁP…
Chiều mây bay nhàn giữa mênh mông
Chẳng của Nắng của mưa hay là gió
Tự nhiên như hồng hoang nào muôn thuở
Thấm nhuần màu vạn pháp cũng là không..
Tự Tại chăngTâm bất biến vững lòng
Thọ Tưởng Hành Sắc Không Thức hỏi
Và giáo lý PHẬT muôn đời không đổi
Thấm nhuần lời Người gởi mãi khôn nguôi..
Nhật Nguyệt quay vần chuyển biến thiên rồi..
Nắng đến mưa ,trưa ,đêm tàn lại sáng..
Bốn mùa xoay tiết trời đầy cảm giác
Đời vô thường..
Được ..mất..
Vốn như nhiên …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *