Trước 75 khi nhắc đến tên các loài hoa ở Đà Lạt người ta có thói quen hay nhắc đến hoa Hồng Tường Vi hoa Lan Mimosa Pensée Anh Đào Lys Glaieul Và Thược Dược

Trước 75, khi nhắc đến tên các loài hoa ở Đà Lạt người ta có thói quen hay nhắc đến hoa Hồng, Tường Vi, hoa Lan, Mimosa, Pensée, Anh- Đào, Lys, Glaieul … Và Thược Dược.
Bên Pháp, Thược Dược nở vào đầu Thu. Tại Parc Floral người ta trồng đủ loại, đủ màu, đủ kiểu. Đẹp vô cùng. Nếu các Bạn nào thích chụp hình loài hoa này các Bạn hãy ghé vào Parc Floral cho biết nhé.
Hiện tại thì xem cho vui Thược Dược của Trúc xếp vậy … 🙂
Tingnan ang Pagsasalin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *