Trời không tròn đất cũng chẳng hình vuông Và cuộc sống trăm điều không như ý Ngàn vạn thứ không như mình suy…

Trời không tròn đất cũng chẳng hình vuông
Và cuộc sống trăm điều không như ý
Ngàn vạn thứ không như mình suy nghĩ
Vậy cho nên cuộc sống mới vô thường
Đừng bao giờ từ bỏ những yêu thương
Dù tất cả quay lưng về phía bạn
Dù cảm xúc có đôi lần chán nản
Hãy xem đây là thử thách trong đời
Hãy đối diện bằng nụ cười xinh tươi
Rồi bước tiếp bằng nụ cười kiêu hãnh
Dẫu đường xa dẫu trời đông có lạnh
Sẽ ấm lòng khi ta biết YÊU THƯƠNG…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trời không tròn đất cũng chẳng hình vuông Và cuộc sống trăm điều không như ý Ngàn vạn thứ không như mình suy…

Trời không tròn đất cũng chẳng hình vuông
Và cuộc sống trăm điều không như ý
Ngàn vạn thứ không như mình suy nghĩ
Vậy cho nên cuộc sống mới vô thường
Đừng bao giờ từ bỏ những yêu thương
Dù tất cả quay lưng về phía bạn
Dù cảm xúc có đôi lần chán nản
Hãy xem đây là thử thách trong đời
Hãy đối diện bằng nụ cười xinh tươi
Rồi bước tiếp bằng nụ cười kiêu hãnh
Dẫu đường xa dẫu trời đông có lạnh
Sẽ ấm lòng khi ta biết YÊU THƯƠNG…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trời không tròn đất cũng chẳng hình vuông Và cuộc sống trăm điều không như ý Ngàn vạn thứ không như mình suy…

Trời không tròn đất cũng chẳng hình vuông
Và cuộc sống trăm điều không như ý
Ngàn vạn thứ không như mình suy nghĩ
Vậy cho nên cuộc sống mới vô thường
Đừng bao giờ từ bỏ những yêu thương
Dù tất cả quay lưng về phía bạn
Dù cảm xúc có đôi lần chán nản
Hãy xem đây là thử thách trong đời
Hãy đối diện bằng nụ cười xinh tươi
Rồi bước tiếp bằng nụ cười kiêu hãnh
Dẫu đường xa dẫu trời đông có lạnh
Sẽ ấm lòng khi ta biết YÊU THƯƠNG…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trời không tròn đất cũng chẳng hình vuông Và cuộc sống trăm điều không như ý Ngàn vạn thứ không như mình suy…

Trời không tròn đất cũng chẳng hình vuông
Và cuộc sống trăm điều không như ý
Ngàn vạn thứ không như mình suy nghĩ
Vậy cho nên cuộc sống mới vô thường
Đừng bao giờ từ bỏ những yêu thương
Dù tất cả quay lưng về phía bạn
Dù cảm xúc có đôi lần chán nản
Hãy xem đây là thử thách trong đời
Hãy đối diện bằng nụ cười xinh tươi
Rồi bước tiếp bằng nụ cười kiêu hãnh
Dẫu đường xa dẫu trời đông có lạnh
Sẽ ấm lòng khi ta biết YÊU THƯƠNG…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *