Tôi không có nhiều thứ để giải trình

“Tôi không có nhiều thứ để giải trình
Cuộc đời ai thì tự mình hãy sống
Tôi không có nhu cầu thoả mãn cho kỳ vọng
Cho người này và cả những người kia
Tôi chỉ có một ngôi nhà để đi về
Là Tâm Hồn mình và gia đình thân cận
Những lời ra tiếng vào không làm tôi vướng bận
Vì những thứ họ cần chỉ là tổn thương nhau
Tôi không muốn mất thời gian để u sầu
Đâu biết được lúc nào mình sẽ về Đất mẹ
Đã sống hôm nay rồi phải vui cho ra lẽ
Ai biết được cuộc đời, và ai biết ngày sau…”
#ngoaonotes
Liêu Hà Trinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *