TÌNH MUỘN, Phải đâu còn tuổi đôi mươi, Mà thơ mộng đến góc trời xa xăm

TÌNH MUỘN
Phải đâu còn tuổi đôi mươi
Mà thơ mộng đến góc trời xa xăm…
Nửa đường tới mốc trăm năm
So dây chọn sợi tơ tằm mỏng manh
Dâu già còn chút lá xanh
Ta xâu nắng xế kết thành mùa xuân
Vòng vo chi chốn hồng trần
Nắm tay tình muộn một lần thôi em …!!
(ảnh st)


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011186475818

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *