Tin không vui ngày cuối năm: nhạc sĩ Hoàng Vân trút hơi thở cuối cùng trong niềm tiếc thương vô hạn của gia đình cũng…

Tin không vui ngày cuối năm: nhạc sĩ Hoàng Vân trút hơi thở cuối cùng trong niềm tiếc thương vô hạn của gia đình cũng như giới nhạc sĩ, người yêu nhạc nước nhà.


Facebook: https://www.facebook.com/hoaquynhpham

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *