THUYẾT THANH TU

THUYẾT THANH TU..
( vần T )..
Tứ Tiết Thanh Tao Tới Tựa Thiền
Tùy Thân Thong Thả Thoảng Trầm Thiên
Tạ Từ Thổn Thức Tham Tàn Thế
Tiếp Tục Tu Tâm Tuyệt Tác Tuyên..
Thấm Thoắt Thật Thà Tôn Thần Thánh
Thiên Thu Thanh Thản ..Trọng Tam Tiên
Tự Tại Thênh Thang Thường Thăng Tiến
Thẩm Thấu Thiên Thư Thuyết Thượng Truyền..


Facebook: https://www.facebook.com/nhan.hieudieu.1

One thought on “THUYẾT THANH TU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *