THƯƠNG VÙNG TÂM BÃO Em giật mình phố trở gió chiều nay Nhớ thương anh phía ở vùng tâm bão Cứ trông theo bản tin thời…

THƯƠNG VÙNG TÂM BÃO
Em giật mình phố trở gió chiều nay
Nhớ thương anh phía ở vùng tâm bão
Cứ trông theo bản tin thời tiết báo
Gió quật nhốn nhào hàng cây ở nơi anh
Bão tố mùa nay đưa lớp sóng chòng chành
Vỗ ập vào ven bờ cát trắng
Ôi mảnh đất trải qua bao nhọc nhằn gánh nặng
Bão tố gieo thêm những nỗi quặn lòng
Em cố tìm trên bản đồ nơi có bão đi qua
Vẫn là quê anh chịu bao lần giông tố
Đôi mắt trẻ thơ cố ngủ trong đêm sợ
(Sao bão luôn về quê mình hả mẹ ơi)
Càng thương nhiều hơn đâu nói hết thành lời
Những thấp thỏm lo âu mỗi khi mùa bão tới
Gian nhà nhỏ đơn sơ mẹ cha mong đợi
Bão tan nhanh cho nắng ấm quay về
Em giật mình khi trở gió chiều nay
Thương anh còn cùng dân mình chống bão
Nước cuồn cuộn tràn qua đê nhỏ
Quê mình nhọc nhằn quá đỗi anh ơi
Cố gọi về run run ở vành môi
Nhớ thật nhiều thương mảnh đất quê tôi…
Dương Kim Nhi
BD18/07/2017


Facebook: https://www.facebook.com/nhi.duong.94617

4 thoughts on “THƯƠNG VÙNG TÂM BÃO Em giật mình phố trở gió chiều nay Nhớ thương anh phía ở vùng tâm bão Cứ trông theo bản tin thời…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

THƯƠNG VÙNG TÂM BÃO Em giật mình phố trở gió chiều nay Nhớ thương anh phía ở vùng tâm bão Cứ trông theo bản tin thời…

THƯƠNG VÙNG TÂM BÃO
Em giật mình phố trở gió chiều nay
Nhớ thương anh phía ở vùng tâm bão
Cứ trông theo bản tin thời tiết báo
Gió quật nhốn nhào hàng cây ở nơi anh
Bão tố mùa nay đưa lớp sóng chòng chành
Vỗ ập vào ven bờ cát trắng
Ôi mảnh đất trải qua bao nhọc nhằn gánh nặng
Bão tố gieo thêm những nỗi quặn lòng
Em cố tìm trên bản đồ nơi có bão đi qua
Vẫn là quê anh chịu bao lần giông tố
Đôi mắt trẻ thơ cố ngủ trong đêm sợ
(Sao bão luôn về quê mình hả mẹ ơi)
Càng thương nhiều hơn đâu nói hết thành lời
Những thấp thỏm lo âu mỗi khi mùa bão tới
Gian nhà nhỏ đơn sơ mẹ cha mong đợi
Bão tan nhanh cho nắng ấm quay về
Em giật mình khi trở gió chiều nay
Thương anh còn cùng dân mình chống bão
Nước cuồn cuộn tràn qua đê nhỏ
Quê mình nhọc nhằn quá đỗi anh ơi
Cố gọi về run run ở vành môi
Nhớ thật nhiều thương mảnh đất quê tôi…
Dương Kim Nhi
BD18/07/2017


Facebook: https://www.facebook.com/nhi.duong.94617

4 thoughts on “THƯƠNG VÙNG TÂM BÃO Em giật mình phố trở gió chiều nay Nhớ thương anh phía ở vùng tâm bão Cứ trông theo bản tin thời…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

THƯƠNG VÙNG TÂM BÃO Em giật mình phố trở gió chiều nay Nhớ thương anh phía ở vùng tâm bão Cứ trông theo bản tin thời…

THƯƠNG VÙNG TÂM BÃO
Em giật mình phố trở gió chiều nay
Nhớ thương anh phía ở vùng tâm bão
Cứ trông theo bản tin thời tiết báo
Gió quật nhốn nhào hàng cây ở nơi anh
Bão tố mùa nay đưa lớp sóng chòng chành
Vỗ ập vào ven bờ cát trắng
Ôi mảnh đất trải qua bao nhọc nhằn gánh nặng
Bão tố gieo thêm những nỗi quặn lòng
Em cố tìm trên bản đồ nơi có bão đi qua
Vẫn là quê anh chịu bao lần giông tố
Đôi mắt trẻ thơ cố ngủ trong đêm sợ
(Sao bão luôn về quê mình hả mẹ ơi)
Càng thương nhiều hơn đâu nói hết thành lời
Những thấp thỏm lo âu mỗi khi mùa bão tới
Gian nhà nhỏ đơn sơ mẹ cha mong đợi
Bão tan nhanh cho nắng ấm quay về
Em giật mình khi trở gió chiều nay
Thương anh còn cùng dân mình chống bão
Nước cuồn cuộn tràn qua đê nhỏ
Quê mình nhọc nhằn quá đỗi anh ơi
Cố gọi về run run ở vành môi
Nhớ thật nhiều thương mảnh đất quê tôi…
Dương Kim Nhi
BD18/07/2017


Facebook: https://www.facebook.com/nhi.duong.94617

4 thoughts on “THƯƠNG VÙNG TÂM BÃO Em giật mình phố trở gió chiều nay Nhớ thương anh phía ở vùng tâm bão Cứ trông theo bản tin thời…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

THƯƠNG VÙNG TÂM BÃO Em giật mình phố trở gió chiều nay Nhớ thương anh phía ở vùng tâm bão Cứ trông theo bản tin thời…

THƯƠNG VÙNG TÂM BÃO
Em giật mình phố trở gió chiều nay
Nhớ thương anh phía ở vùng tâm bão
Cứ trông theo bản tin thời tiết báo
Gió quật nhốn nhào hàng cây ở nơi anh
Bão tố mùa nay đưa lớp sóng chòng chành
Vỗ ập vào ven bờ cát trắng
Ôi mảnh đất trải qua bao nhọc nhằn gánh nặng
Bão tố gieo thêm những nỗi quặn lòng
Em cố tìm trên bản đồ nơi có bão đi qua
Vẫn là quê anh chịu bao lần giông tố
Đôi mắt trẻ thơ cố ngủ trong đêm sợ
(Sao bão luôn về quê mình hả mẹ ơi)
Càng thương nhiều hơn đâu nói hết thành lời
Những thấp thỏm lo âu mỗi khi mùa bão tới
Gian nhà nhỏ đơn sơ mẹ cha mong đợi
Bão tan nhanh cho nắng ấm quay về
Em giật mình khi trở gió chiều nay
Thương anh còn cùng dân mình chống bão
Nước cuồn cuộn tràn qua đê nhỏ
Quê mình nhọc nhằn quá đỗi anh ơi
Cố gọi về run run ở vành môi
Nhớ thật nhiều thương mảnh đất quê tôi…
Dương Kim Nhi
BD18/07/2017


Facebook: https://www.facebook.com/nhi.duong.94617

4 thoughts on “THƯƠNG VÙNG TÂM BÃO Em giật mình phố trở gió chiều nay Nhớ thương anh phía ở vùng tâm bão Cứ trông theo bản tin thời…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

THƯƠNG VÙNG TÂM BÃO Em giật mình phố trở gió chiều nay Nhớ thương anh phía ở vùng tâm bão Cứ trông theo bản tin thời…

THƯƠNG VÙNG TÂM BÃO
Em giật mình phố trở gió chiều nay
Nhớ thương anh phía ở vùng tâm bão
Cứ trông theo bản tin thời tiết báo
Gió quật nhốn nhào hàng cây ở nơi anh
Bão tố mùa nay đưa lớp sóng chòng chành
Vỗ ập vào ven bờ cát trắng
Ôi mảnh đất trải qua bao nhọc nhằn gánh nặng
Bão tố gieo thêm những nỗi quặn lòng
Em cố tìm trên bản đồ nơi có bão đi qua
Vẫn là quê anh chịu bao lần giông tố
Đôi mắt trẻ thơ cố ngủ trong đêm sợ
(Sao bão luôn về quê mình hả mẹ ơi)
Càng thương nhiều hơn đâu nói hết thành lời
Những thấp thỏm lo âu mỗi khi mùa bão tới
Gian nhà nhỏ đơn sơ mẹ cha mong đợi
Bão tan nhanh cho nắng ấm quay về
Em giật mình khi trở gió chiều nay
Thương anh còn cùng dân mình chống bão
Nước cuồn cuộn tràn qua đê nhỏ
Quê mình nhọc nhằn quá đỗi anh ơi
Cố gọi về run run ở vành môi
Nhớ thật nhiều thương mảnh đất quê tôi…
Dương Kim Nhi
BD18/07/2017


Facebook: https://www.facebook.com/nhi.duong.94617

3 thoughts on “THƯƠNG VÙNG TÂM BÃO Em giật mình phố trở gió chiều nay Nhớ thương anh phía ở vùng tâm bão Cứ trông theo bản tin thời…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

THƯƠNG VÙNG TÂM BÃO Em giật mình phố trở gió chiều nay Nhớ thương anh phía ở vùng tâm bão Cứ trông theo bản tin thời…

THƯƠNG VÙNG TÂM BÃO
Em giật mình phố trở gió chiều nay
Nhớ thương anh phía ở vùng tâm bão
Cứ trông theo bản tin thời tiết báo
Gió quật nhốn nhào hàng cây ở nơi anh
Bão tố mùa nay đưa lớp sóng chòng chành
Vỗ ập vào ven bờ cát trắng
Ôi mảnh đất trải qua bao nhọc nhằn gánh nặng
Bão tố gieo thêm những nỗi quặn lòng
Em cố tìm trên bản đồ nơi có bão đi qua
Vẫn là quê anh chịu bao lần giông tố
Đôi mắt trẻ thơ cố ngủ trong đêm sợ
(Sao bão luôn về quê mình hả mẹ ơi)
Càng thương nhiều hơn đâu nói hết thành lời
Những thấp thỏm lo âu mỗi khi mùa bão tới
Gian nhà nhỏ đơn sơ mẹ cha mong đợi
Bão tan nhanh cho nắng ấm quay về
Em giật mình khi trở gió chiều nay
Thương anh còn cùng dân mình chống bão
Nước cuồn cuộn tràn qua đê nhỏ
Quê mình nhọc nhằn quá đỗi anh ơi
Cố gọi về run run ở vành môi
Nhớ thật nhiều thương mảnh đất quê tôi…
Dương Kim Nhi
BD18/07/2017


Facebook: https://www.facebook.com/nhi.duong.94617

3 thoughts on “THƯƠNG VÙNG TÂM BÃO Em giật mình phố trở gió chiều nay Nhớ thương anh phía ở vùng tâm bão Cứ trông theo bản tin thời…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *