Thơ vui !!! ĐÃI BẠN Anh nghèo chả dám chạy đua Mời em dùng tạm món cua biển nhà Hẹn ngày lên chức đại gia Đãi nhau…

Thơ vui !!!
ĐÃI BẠN
Anh nghèo chả dám chạy đua
Mời em dùng tạm món cua biển nhà
Hẹn ngày lên chức đại gia
Đãi nhau đặc sản dưa cà dầm tương…
Bây giờ vài triệu tiền lương
Xăng xe,điện thoại đủ đường phải chi …
Mấy bài thơ mới gửi đi
Đang chờ nhuận bút thấy gì đâu em
Gọi là có bữa cua rem
Nâng ly uống cạn một đêm thu về…
……
Cua rem-địa phương vùng biển ý nói là cua nhỏ !
(ảnh st)

10 thoughts on “Thơ vui !!! ĐÃI BẠN Anh nghèo chả dám chạy đua Mời em dùng tạm món cua biển nhà Hẹn ngày lên chức đại gia Đãi nhau…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thơ vui !!! ĐÃI BẠN Anh nghèo chả dám chạy đua Mời em dùng tạm món cua biển nhà Hẹn ngày lên chức đại gia Đãi nhau…

Thơ vui !!!
ĐÃI BẠN
Anh nghèo chả dám chạy đua
Mời em dùng tạm món cua biển nhà
Hẹn ngày lên chức đại gia
Đãi nhau đặc sản dưa cà dầm tương…
Bây giờ vài triệu tiền lương
Xăng xe,điện thoại đủ đường phải chi …
Mấy bài thơ mới gửi đi
Đang chờ nhuận bút thấy gì đâu em
Gọi là có bữa cua rem
Nâng ly uống cạn một đêm thu về…
……
Cua rem-địa phương vùng biển ý nói là cua nhỏ !
(ảnh st)

10 thoughts on “Thơ vui !!! ĐÃI BẠN Anh nghèo chả dám chạy đua Mời em dùng tạm món cua biển nhà Hẹn ngày lên chức đại gia Đãi nhau…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *