Thơ Michel Butor trên www tienve org đa lâu rô i MICHEL BUTOR BÊN KIA CHÂN TRƠ I Ba n di ch Hoa ng Ngo c Biên Bên kia chân trời màu đỏ đỏ hơn con mắt linh hoạt hơn vàng là thứ vàng mà người ta tin là thật khi người ta đi rìm nó từ bờ biển ra tới những ngọn sóng có thể đi hoàn toàn êm ái hoa lá nở dưới tận cùng đáy biển và rong rêu lay động nhẹ nhàng trên những mái ngói như một mái tóc với những nhánh thường xuân Bên kia chân trời không có các thủ tục chẳng có những con dấu không có những bài diễn văn chẳng có chuyện chế tạo vũ khí những chiếc máy bay trực thăng không kêu gầm các trẻ em đùa vui với những ngọn lửa và chim chóc thì ném những cục cứt chim màu sắc thơm lừng lên nhựa rải đường phát lân quang trông rất nghệ thuật Bên kia chân trời còn có những chân trời khác nơi những dây leo của ngày mai sau tràn vào các khu vườn chờ đợi nơi thời gian chuyển hướng để làm dịu những tiếng kêu khủng khiếp tự thời xưa và những ngọn lửa của người chết sống trở lại trong những quỹ đạo của mình để trồng người cho khoảng không gian bằng cách mời gọi những kẻ phiêu lưu mạo hiểm nơi sự kiên nhẫn của bao nhiêu thế kỷ rốt cuộc chạm đến được phần thưởng của mình và người ta có thể trút bỏ những mảnh áo quần rách rưới của nhân loại cổ xưa hầu như không có gì tiếc thương Bên kia chân trời được dịch từ nguyên tác Au delà de l horizon trong À la frontière trong tập tuyển thơ À la frontière của Michel Butor tủ sách Littérature Nhà xuất bản Éditions de la Différence 1996

Thơ Michel Butor trên www.tienve.org – đã lâu rồi
MICHEL BUTOR
BÊN KIA CHÂN TRỜI
Bản dịch Hoàng Ngọc Biên
Bên kia chân trời màu đỏ đỏ hơn, con mắt linh hoạt hơn, vàng là thứ vàng mà người ta tin là thật khi người ta đi rìm nó, từ bờ biển ra tới những ngọn sóng có thể đi hoàn toàn êm ái, hoa lá nở dưới tận cùng đáy biển và rong rêu lay động nhẹ nhàng trên những mái ngói như một mái tóc với những nhánh thường xuân.
Bên kia chân trời không có các thủ tục chẳng có những con dấu, không có những bài diễn văn chẳng có chuyện chế tạo vũ khí, những chiếc máy bay trực thăng không kêu gầm, các trẻ em đùa vui với những ngọn lửa, và chim chóc thì ném những cục cứt chim màu sắc thơm lừng lên nhựa rải đường phát lân quang trông rất nghệ thuật.
Bên kia chân trời còn có những chân trời khác nơi những dây leo của ngày mai sau tràn vào các khu vườn chờ đợi, nơi thời gian chuyển hướng để làm dịu những tiếng kêu khủng khiếp tự thời xưa và những ngọn lửa của người chết sống trở lại trong những quỹ đạo của mình để trồng người cho khoảng không gian bằng cách mời gọi những kẻ phiêu lưu mạo hiểm, nơi sự kiên nhẫn của bao nhiêu thế kỷ rốt cuộc chạm đến được phần thưởng của mình và người ta có thể trút bỏ những mảnh áo quần rách rưới của nhân loại cổ xưa hầu như không có gì tiếc thương.
Bên kia chân trời được dịch từ nguyên tác Au-delà de l’horizon (trong À la frontière) trong tập tuyển thơ À la frontière của Michel Butor, tủ sách Littérature, Nhà xuất bản Éditions de la Différence, 1996.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thơ Michel Butor trên www tienve org đa lâu rô i MICHEL BUTOR BÊN KIA CHÂN TRƠ I Ba n di ch Hoa ng Ngo c Biên Bên kia chân trời màu đỏ đỏ hơn con mắt linh hoạt hơn vàng là thứ vàng mà người ta tin là thật khi người ta đi rìm nó từ bờ biển ra tới những ngọn sóng có thể đi hoàn toàn êm ái hoa lá nở dưới tận cùng đáy biển và rong rêu lay động nhẹ nhàng trên những mái ngói như một mái tóc với những nhánh thường xuân Bên kia chân trời không có các thủ tục chẳng có những con dấu không có những bài diễn văn chẳng có chuyện chế tạo vũ khí những chiếc máy bay trực thăng không kêu gầm các trẻ em đùa vui với những ngọn lửa và chim chóc thì ném những cục cứt chim màu sắc thơm lừng lên nhựa rải đường phát lân quang trông rất nghệ thuật Bên kia chân trời còn có những chân trời khác nơi những dây leo của ngày mai sau tràn vào các khu vườn chờ đợi nơi thời gian chuyển hướng để làm dịu những tiếng kêu khủng khiếp tự thời xưa và những ngọn lửa của người chết sống trở lại trong những quỹ đạo của mình để trồng người cho khoảng không gian bằng cách mời gọi những kẻ phiêu lưu mạo hiểm nơi sự kiên nhẫn của bao nhiêu thế kỷ rốt cuộc chạm đến được phần thưởng của mình và người ta có thể trút bỏ những mảnh áo quần rách rưới của nhân loại cổ xưa hầu như không có gì tiếc thương Bên kia chân trời được dịch từ nguyên tác Au delà de l horizon trong À la frontière trong tập tuyển thơ À la frontière của Michel Butor tủ sách Littérature Nhà xuất bản Éditions de la Différence 1996

Thơ Michel Butor trên www.tienve.org – đã lâu rồi
MICHEL BUTOR
BÊN KIA CHÂN TRỜI
Bản dịch Hoàng Ngọc Biên
Bên kia chân trời màu đỏ đỏ hơn, con mắt linh hoạt hơn, vàng là thứ vàng mà người ta tin là thật khi người ta đi rìm nó, từ bờ biển ra tới những ngọn sóng có thể đi hoàn toàn êm ái, hoa lá nở dưới tận cùng đáy biển và rong rêu lay động nhẹ nhàng trên những mái ngói như một mái tóc với những nhánh thường xuân.
Bên kia chân trời không có các thủ tục chẳng có những con dấu, không có những bài diễn văn chẳng có chuyện chế tạo vũ khí, những chiếc máy bay trực thăng không kêu gầm, các trẻ em đùa vui với những ngọn lửa, và chim chóc thì ném những cục cứt chim màu sắc thơm lừng lên nhựa rải đường phát lân quang trông rất nghệ thuật.
Bên kia chân trời còn có những chân trời khác nơi những dây leo của ngày mai sau tràn vào các khu vườn chờ đợi, nơi thời gian chuyển hướng để làm dịu những tiếng kêu khủng khiếp tự thời xưa và những ngọn lửa của người chết sống trở lại trong những quỹ đạo của mình để trồng người cho khoảng không gian bằng cách mời gọi những kẻ phiêu lưu mạo hiểm, nơi sự kiên nhẫn của bao nhiêu thế kỷ rốt cuộc chạm đến được phần thưởng của mình và người ta có thể trút bỏ những mảnh áo quần rách rưới của nhân loại cổ xưa hầu như không có gì tiếc thương.
Bên kia chân trời được dịch từ nguyên tác Au-delà de l’horizon (trong À la frontière) trong tập tuyển thơ À la frontière của Michel Butor, tủ sách Littérature, Nhà xuất bản Éditions de la Différence, 1996.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thơ Michel Butor trên www tienve org đa lâu rô i MICHEL BUTOR BÊN KIA CHÂN TRƠ I Ba n di ch Hoa ng Ngo c Biên Bên kia chân trời màu đỏ đỏ hơn con mắt linh hoạt hơn vàng là thứ vàng mà người ta tin là thật khi người ta đi rìm nó từ bờ biển ra tới những ngọn sóng có thể đi hoàn toàn êm ái hoa lá nở dưới tận cùng đáy biển và rong rêu lay động nhẹ nhàng trên những mái ngói như một mái tóc với những nhánh thường xuân Bên kia chân trời không có các thủ tục chẳng có những con dấu không có những bài diễn văn chẳng có chuyện chế tạo vũ khí những chiếc máy bay trực thăng không kêu gầm các trẻ em đùa vui với những ngọn lửa và chim chóc thì ném những cục cứt chim màu sắc thơm lừng lên nhựa rải đường phát lân quang trông rất nghệ thuật Bên kia chân trời còn có những chân trời khác nơi những dây leo của ngày mai sau tràn vào các khu vườn chờ đợi nơi thời gian chuyển hướng để làm dịu những tiếng kêu khủng khiếp tự thời xưa và những ngọn lửa của người chết sống trở lại trong những quỹ đạo của mình để trồng người cho khoảng không gian bằng cách mời gọi những kẻ phiêu lưu mạo hiểm nơi sự kiên nhẫn của bao nhiêu thế kỷ rốt cuộc chạm đến được phần thưởng của mình và người ta có thể trút bỏ những mảnh áo quần rách rưới của nhân loại cổ xưa hầu như không có gì tiếc thương Bên kia chân trời được dịch từ nguyên tác Au delà de l horizon trong À la frontière trong tập tuyển thơ À la frontière của Michel Butor tủ sách Littérature Nhà xuất bản Éditions de la Différence 1996

Thơ Michel Butor trên www.tienve.org – đã lâu rồi
MICHEL BUTOR
BÊN KIA CHÂN TRỜI
Bản dịch Hoàng Ngọc Biên
Bên kia chân trời màu đỏ đỏ hơn, con mắt linh hoạt hơn, vàng là thứ vàng mà người ta tin là thật khi người ta đi rìm nó, từ bờ biển ra tới những ngọn sóng có thể đi hoàn toàn êm ái, hoa lá nở dưới tận cùng đáy biển và rong rêu lay động nhẹ nhàng trên những mái ngói như một mái tóc với những nhánh thường xuân.
Bên kia chân trời không có các thủ tục chẳng có những con dấu, không có những bài diễn văn chẳng có chuyện chế tạo vũ khí, những chiếc máy bay trực thăng không kêu gầm, các trẻ em đùa vui với những ngọn lửa, và chim chóc thì ném những cục cứt chim màu sắc thơm lừng lên nhựa rải đường phát lân quang trông rất nghệ thuật.
Bên kia chân trời còn có những chân trời khác nơi những dây leo của ngày mai sau tràn vào các khu vườn chờ đợi, nơi thời gian chuyển hướng để làm dịu những tiếng kêu khủng khiếp tự thời xưa và những ngọn lửa của người chết sống trở lại trong những quỹ đạo của mình để trồng người cho khoảng không gian bằng cách mời gọi những kẻ phiêu lưu mạo hiểm, nơi sự kiên nhẫn của bao nhiêu thế kỷ rốt cuộc chạm đến được phần thưởng của mình và người ta có thể trút bỏ những mảnh áo quần rách rưới của nhân loại cổ xưa hầu như không có gì tiếc thương.
Bên kia chân trời được dịch từ nguyên tác Au-delà de l’horizon (trong À la frontière) trong tập tuyển thơ À la frontière của Michel Butor, tủ sách Littérature, Nhà xuất bản Éditions de la Différence, 1996.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thơ Michel Butor trên www tienve org đa lâu rô i MICHEL BUTOR BÊN KIA CHÂN TRƠ I Ba n di ch Hoa ng Ngo c Biên Bên kia chân trời màu đỏ đỏ hơn con mắt linh hoạt hơn vàng là thứ vàng mà người ta tin là thật khi người ta đi rìm nó từ bờ biển ra tới những ngọn sóng có thể đi hoàn toàn êm ái hoa lá nở dưới tận cùng đáy biển và rong rêu lay động nhẹ nhàng trên những mái ngói như một mái tóc với những nhánh thường xuân Bên kia chân trời không có các thủ tục chẳng có những con dấu không có những bài diễn văn chẳng có chuyện chế tạo vũ khí những chiếc máy bay trực thăng không kêu gầm các trẻ em đùa vui với những ngọn lửa và chim chóc thì ném những cục cứt chim màu sắc thơm lừng lên nhựa rải đường phát lân quang trông rất nghệ thuật Bên kia chân trời còn có những chân trời khác nơi những dây leo của ngày mai sau tràn vào các khu vườn chờ đợi nơi thời gian chuyển hướng để làm dịu những tiếng kêu khủng khiếp tự thời xưa và những ngọn lửa của người chết sống trở lại trong những quỹ đạo của mình để trồng người cho khoảng không gian bằng cách mời gọi những kẻ phiêu lưu mạo hiểm nơi sự kiên nhẫn của bao nhiêu thế kỷ rốt cuộc chạm đến được phần thưởng của mình và người ta có thể trút bỏ những mảnh áo quần rách rưới của nhân loại cổ xưa hầu như không có gì tiếc thương Bên kia chân trời được dịch từ nguyên tác Au delà de l horizon trong À la frontière trong tập tuyển thơ À la frontière của Michel Butor tủ sách Littérature Nhà xuất bản Éditions de la Différence 1996

Thơ Michel Butor trên www.tienve.org – đã lâu rồi
MICHEL BUTOR
BÊN KIA CHÂN TRỜI
Bản dịch Hoàng Ngọc Biên
Bên kia chân trời màu đỏ đỏ hơn, con mắt linh hoạt hơn, vàng là thứ vàng mà người ta tin là thật khi người ta đi rìm nó, từ bờ biển ra tới những ngọn sóng có thể đi hoàn toàn êm ái, hoa lá nở dưới tận cùng đáy biển và rong rêu lay động nhẹ nhàng trên những mái ngói như một mái tóc với những nhánh thường xuân.
Bên kia chân trời không có các thủ tục chẳng có những con dấu, không có những bài diễn văn chẳng có chuyện chế tạo vũ khí, những chiếc máy bay trực thăng không kêu gầm, các trẻ em đùa vui với những ngọn lửa, và chim chóc thì ném những cục cứt chim màu sắc thơm lừng lên nhựa rải đường phát lân quang trông rất nghệ thuật.
Bên kia chân trời còn có những chân trời khác nơi những dây leo của ngày mai sau tràn vào các khu vườn chờ đợi, nơi thời gian chuyển hướng để làm dịu những tiếng kêu khủng khiếp tự thời xưa và những ngọn lửa của người chết sống trở lại trong những quỹ đạo của mình để trồng người cho khoảng không gian bằng cách mời gọi những kẻ phiêu lưu mạo hiểm, nơi sự kiên nhẫn của bao nhiêu thế kỷ rốt cuộc chạm đến được phần thưởng của mình và người ta có thể trút bỏ những mảnh áo quần rách rưới của nhân loại cổ xưa hầu như không có gì tiếc thương.
Bên kia chân trời được dịch từ nguyên tác Au-delà de l’horizon (trong À la frontière) trong tập tuyển thơ À la frontière của Michel Butor, tủ sách Littérature, Nhà xuất bản Éditions de la Différence, 1996.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thơ Michel Butor trên www tienve org đa lâu rô i MICHEL BUTOR BÊN KIA CHÂN TRƠ I Ba n di ch Hoa ng Ngo c Biên Bên kia chân trời màu đỏ đỏ hơn con mắt linh hoạt hơn vàng là thứ vàng mà người ta tin là thật khi người ta đi rìm nó từ bờ biển ra tới những ngọn sóng có thể đi hoàn toàn êm ái hoa lá nở dưới tận cùng đáy biển và rong rêu lay động nhẹ nhàng trên những mái ngói như một mái tóc với những nhánh thường xuân Bên kia chân trời không có các thủ tục chẳng có những con dấu không có những bài diễn văn chẳng có chuyện chế tạo vũ khí những chiếc máy bay trực thăng không kêu gầm các trẻ em đùa vui với những ngọn lửa và chim chóc thì ném những cục cứt chim màu sắc thơm lừng lên nhựa rải đường phát lân quang trông rất nghệ thuật Bên kia chân trời còn có những chân trời khác nơi những dây leo của ngày mai sau tràn vào các khu vườn chờ đợi nơi thời gian chuyển hướng để làm dịu những tiếng kêu khủng khiếp tự thời xưa và những ngọn lửa của người chết sống trở lại trong những quỹ đạo của mình để trồng người cho khoảng không gian bằng cách mời gọi những kẻ phiêu lưu mạo hiểm nơi sự kiên nhẫn của bao nhiêu thế kỷ rốt cuộc chạm đến được phần thưởng của mình và người ta có thể trút bỏ những mảnh áo quần rách rưới của nhân loại cổ xưa hầu như không có gì tiếc thương Bên kia chân trời được dịch từ nguyên tác Au delà de l horizon trong À la frontière trong tập tuyển thơ À la frontière của Michel Butor tủ sách Littérature Nhà xuất bản Éditions de la Différence 1996

Thơ Michel Butor trên www.tienve.org – đã lâu rồi
MICHEL BUTOR
BÊN KIA CHÂN TRỜI
Bản dịch Hoàng Ngọc Biên
Bên kia chân trời màu đỏ đỏ hơn, con mắt linh hoạt hơn, vàng là thứ vàng mà người ta tin là thật khi người ta đi rìm nó, từ bờ biển ra tới những ngọn sóng có thể đi hoàn toàn êm ái, hoa lá nở dưới tận cùng đáy biển và rong rêu lay động nhẹ nhàng trên những mái ngói như một mái tóc với những nhánh thường xuân.
Bên kia chân trời không có các thủ tục chẳng có những con dấu, không có những bài diễn văn chẳng có chuyện chế tạo vũ khí, những chiếc máy bay trực thăng không kêu gầm, các trẻ em đùa vui với những ngọn lửa, và chim chóc thì ném những cục cứt chim màu sắc thơm lừng lên nhựa rải đường phát lân quang trông rất nghệ thuật.
Bên kia chân trời còn có những chân trời khác nơi những dây leo của ngày mai sau tràn vào các khu vườn chờ đợi, nơi thời gian chuyển hướng để làm dịu những tiếng kêu khủng khiếp tự thời xưa và những ngọn lửa của người chết sống trở lại trong những quỹ đạo của mình để trồng người cho khoảng không gian bằng cách mời gọi những kẻ phiêu lưu mạo hiểm, nơi sự kiên nhẫn của bao nhiêu thế kỷ rốt cuộc chạm đến được phần thưởng của mình và người ta có thể trút bỏ những mảnh áo quần rách rưới của nhân loại cổ xưa hầu như không có gì tiếc thương.
Bên kia chân trời được dịch từ nguyên tác Au-delà de l’horizon (trong À la frontière) trong tập tuyển thơ À la frontière của Michel Butor, tủ sách Littérature, Nhà xuất bản Éditions de la Différence, 1996.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *