Thay mặt gia đình Tôi xin chân thành cảm ơn tới toàn thể các cụ các ông các bà các đồng chí lãnh đạo cấp ủy chính quyền địa phương hai bên các cơ quan đoàn thể họ hàng nội ngoại hai bên bạn bè gần xa bà con khối phố đã đến giúp đỡ phúng viếng chia buồn và tiễn đưa vợ tôi về nơi an nghỉ cuối cùng Trong lúc tang gia bối rối không thể tránh khỏi khiếm khuyết gia đình xin phép được lượng thứ

Thay mặt gia đình! Tôi xin chân thành cảm ơn tới toàn thể các cụ, các ông, các bà, các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương hai bên, các cơ quan đoàn thể, họ hàng nội ngoại hai bên, bạn bè gần xa, bà con khối phố đã đến giúp đỡ phúng viếng chia buồn và tiễn đưa vợ tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc tang gia bối rối không thể tránh khỏi khiếm khuyết gia đình xin phép được lượng thứ. Thay mặt gia đình tôi xin chân thành cảm tạ!

2 thoughts on “Thay mặt gia đình Tôi xin chân thành cảm ơn tới toàn thể các cụ các ông các bà các đồng chí lãnh đạo cấp ủy chính quyền địa phương hai bên các cơ quan đoàn thể họ hàng nội ngoại hai bên bạn bè gần xa bà con khối phố đã đến giúp đỡ phúng viếng chia buồn và tiễn đưa vợ tôi về nơi an nghỉ cuối cùng Trong lúc tang gia bối rối không thể tránh khỏi khiếm khuyết gia đình xin phép được lượng thứ

  1. Mi No She

    Cố gắng lên anh, giờ 2 đứa chỉ còn a để dựa vào thôi. A vừa là cha vừa là mẹ vừa là bạn của tụi nhỏ nên hơn lúc nào hết a phải kiên cường và đứng vững nhé!?

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *