Thầy bói tài ba, Kính chuyển & mời những ai thich nghe Thầy bói, He

Thầy bói tài ba
Kính chuyển & mời những ai thich nghe Thầy bói
He..he đầu tuần mời cả LÀNG ZVU ĐẠI – ĐỌC – CỪOI …
RÙI LẠI ĐI COI HÉ . MẤT TIỀN SONG CŨNG ZVUI TAI & HOÀNG …ANH …SƯỚNG !
– Thầy bói bảo: “Lớn lên cuộc sống Nhàn tản, thức đêm ngủ ngày, 2 tay đầy Thư họa, lưng đeo túi gấm cuối ngày đi lãnh Tài bạch Kim ngân”. Tưởng sinh vào nhà Quyền quý sẵn của ăn của để, bầu rượu túi thơ Cầm Kỳ Thi Họa, ai dè Tay chân Xăm trổ làm…Cầm Đồ Thu Họa hỡi ôi…
– Thầy bói bảo: “Lớn lên sẽ làm Phi hành gia”. Bố mẹ rưng rưng nước mắt nghĩ đến viễn cảnh con mình bay vào vũ trụ, ra sức bồi dưỡng tài năng. Nào ngờ giờ làm thuê cho hàng xôi xéo, ngày ngày ôm chảo mỡ phi hành!
– Thầy bói bảo: “Lớn lên sẽ đi Xế hộp, có lái xe riêng, tay lúc nào cũng cầm 1 cục tiền”. Tưởng làm Sếp lớn ai dè làm lơ xe bus.


Facebook: https://www.facebook.com/kimanh.pham.75685

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *