Tết Về Tết ơi Tết đến mau mau Để tôi tạm gác nỗi đau thiếu tiền

Tết Về
Tết ơi Tết đến mau mau
Để tôi tạm gác nỗi đau thiếu tiền.
Thời này tiền bạc là tiên
Thiếu tiền ngay đến thần tiên cũng buồn.
Thân tôi chẳng ước chẳng cầu
Tết xồng xộc đến giải sầu giúp tôi.
Mong rằng chỉ một lần thôi
Tết đúng là Tết để tôi là mình.
Chỉ mong Tết nặng nghĩa tình
Gia đình sum họp có mình có ta.
Kẻ gần cho tới người xa
Kéo về tụ họp là ra Tết rồi.
Tết về tôi mới là tôi
Bớt suy, bỏ nghĩ, tạm thôi lo tiền.
Quanh năm vất vả triền miên
Tết về cũng muốn làm tiên vài ngày.
Tạm quên muôn sự đắng cay
Để vui với Tết để say cùng đời.
Buồn vui chuyện của thế thời
Tết xin gác lại để chơi hết mình.
Bài thơ này tôi viết cách đây đúng hai năm. Nay đăng lại để chung vui Tết Con Lợn cùng các bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *