Sự tích Lâm Dương Quán – P1

Làng Đa Sỹ xưa đã được các Đạo sỹ – Thuật sỹ (những người theo Đạo giáo thời Nguyên Thuỷ Thiên Tôn là Thái Thượng Lão Quân) biết đển rất sớm. Có thể là từ thế kỷ 14- 15 hoặc sớm hơn nữa. Thể đất của Quán ở phía Bắc làng theo thuyết phong thuỷ được ghi nhận là “Linh Minh Đỗng Triệt, nghĩa là ánh sáng thiêng liêng chiếu rọi khắp vùng. Còn ở phía Nam là thế đất “Tam quang cập đệ, Tứ trụ thuỷ lưu”(,I) – Tột đinh của 3 nguồn sáng và dồi dào của 4

nguồn nước giao lưu. Chính 2 thế đất tuvệt đẹp này đã làm cho làng Huyền Khê trở thành làng Đa Sỹ nức tiếng thơm trong thiên hạ từ xưa tới nay. Các Đạo sỹ sau khi tìm được đất thiêng đã lập quán ở đây để tu luyện. Tại sao tên gọi là Quán Lâm Dương? Đó là câu hỏi để rõ ngọn nguồn sự tích. Có thể có 3 ý để làm rõ câu hỏi này. Thứ nhất quán do các Đạo sỳ họ Lâm và họ Dương là những người đầu tiên tìm được đất mà lập ra nhưng không thấy ghi chép gì về việc nàv. Thứ hai do thuở ây nơi đây cây cối như rừng mà nhiều nhất là loại cây dương một loại cây giống như cây liễu, phong cảnh rất thích hợp cho tâm hồn các Đạo sỹ ưa tịch mịch, u nhã nên gọi là Quán Lâm Dương. Đây là suy ra từ ý nghĩa câu Lâm Duơng, Quản tứ co thanh u khác trên cây hương đá “Thạch Hương đài” dựng ở trước toà Tam Bảo. Còn nếu theo đúng chữ nghĩa khẳc trên bia đá “Trùng tu Lâm Dương Quán Phật bia” dựng năm 1680 (Cảnh Trị năm thứ 5) ghi như sau: “Quán dĩ Lâm Dương danh giả, cái thủ Phạn tự lâm nghiêm chi ngừ, cao tăng dương thuỷ chi phù” thì quán lấy tên là Lâm Dương bởi vì theo nghĩa chừ Phạn thì chữ Lâm là biếu thị sự riết ráo, chữ Dương là rút từ chữ dương chi thủy cành dương có nước phép để nói rằng các thầy tu đắc đạo nắm vững các bùa phép đã ở đây.

Chúng ta biết rằng Phật giáo, Nho giáo và Đạo giáo du nhập vào Việt Nam từ khá sớm, đã đóng góp vai trò đáng kể trong lĩnh vực tư tưởng, văn hoá và hệ tư tưởng ở nước ta. Hàng vài nghìn năm nay, Đạo giáo xuất phát từ Trung Quốc đã cống hiến cho loài người những kiến thức về sức khoẻ, đem lại một bước tiến quan trọng trong Y học. Đạo giáo chủ yếulấy thuốc thần tiên là trung tâm để sống trường sinh bất tử, lấy Âm dương Ngũ hành, Chiêm tinh, Phong thuỷ,… cùng những thuật của Nho giáo tổng hợp thêm các phương thuật, bùa thuật hình thành nên một công pháp dưỡng sinh bảo vệ sức khoẻ rất độc đáo và giàu tính sáng tạo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *