SAO NỠ DÌM NHAU, Chính danh là người thành phố, Vốn dòng gốc rạ cọng rơm, Thân cò đồng xa lặn lội, Tiện tằn…

SAO NỠ DÌM NHAU
Chính danh là người thành phố
Vốn dòng gốc rạ cọng rơm
Thân cò đồng xa lặn lội
Tiện tằn manh áo bát cơm
Tết đến những mong hòa nhịp
Ử thì cũng quất – đào – mai
lượn xe mấy vòng chóng mặt
Giá hoa cao – muốn ngã dài
Trách ai chờ ba mươi tết
Dìm hàng…bèo bọt mồ hôi
Thương người nông dân vất vả
Quanh năm đánh vật với trời
Biết rằng thương đời thế đó
Nhưng đời có thấu cho ta
Cây đào choai choai mấy triệu
Dân lành được mấy đại gia…
Còn xuân – em còn cao giá
Mắt xanh liếc tận mây trời
Đành chờ em thành gái ế
Trầu vàng cau héo sang chơi
(*_*) (*_*) (*_*) (*_*)


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100006890983139

4 thoughts on “SAO NỠ DÌM NHAU, Chính danh là người thành phố, Vốn dòng gốc rạ cọng rơm, Thân cò đồng xa lặn lội, Tiện tằn…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *