SẮM TẾT NÀO ANH

SẮM TẾT NÀO ANH
-“Mình đi sắm Tết nào Anh
Ta mua hương vị để dành cháu con
-Mình vui như thuở còn son
Ngồi sau e lệ như còn ngày xưa !”
07/02/2018
xuantraArq !

6 thoughts on “SẮM TẾT NÀO ANH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *