Salt Lake và Utah nói chung có tỉ lệ dân số trẻ cao ở nước Mỹ do khuynh hướng sinh nhiều này

Salt Lake (và Utah nói chung) có tỉ lệ dân số trẻ cao ở nước Mỹ do khuynh hướng sinh nhiều này. Trẻ con ở khắp nơi, nhà nhà đa số 2-4 đứa, một mẹ bầu đẩy 2 con đi công viên, hay một ông bố dẫn 4 đứa lóc nhóc đi nhà hàng là hình ảnh phổ biến.
Bảo tàng cũng phải nhắc nhở các bố mẹ nhớ để mắt đến con của mình, viết một cách khéo léo thế này: “Trẻ em đi lăng quăng không được bố mẹ để mắt đến sẽ bị hoá thạch và đặt vô một khu trưng bày mới.” 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *