Quê hương ai cũng có dòng sông,bao kỷ niệm tuổi thơ học trò

Quê hương ai cũng có dòng sông,bao kỷ niệm tuổi thơ học trò…năm tháng chiến tranh…những đoàn quân lớp lớp áo xanh ra đi chiến đấu chống giặc ngoại xâm,bảo vệ quê hương ,đất nước…hẹn ngày chiến thắng anh về thoả lòng mong ước..thế mà ..anh đi mãi..không về…chỉ còn em bên dòng sông xanh với bao hoài niệm…nhớ thương anh mãi mãi.bài thơ chị viết rất hay,giầu cảm xúc…hình ảnh con sông quê hương rất đẹp,gần giũ ,thân thương…


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013496551710

3 thoughts on “Quê hương ai cũng có dòng sông,bao kỷ niệm tuổi thơ học trò

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *