QUAN ĐIỂM SÁNG TÁC Trong cuộc sống yếu tố đầu tiên là con người kế đến là thiên nhiên rất quan trọng trong quá trình sáng tác

QUAN ĐIỂM SÁNG TÁC.

Trong cuộc sống, yếu tố đầu tiên là con người, kế đến là thiên nhiên…rất quan trọng trong quá trình sáng tác. Thiên nhiên đã tác động đến tâm tư tình cảm của con người, và con người có ảnh hưởng trực tiếp đến thiên nhiên. Vấn đề tôn giáo cũng chiếm một phần không nhỏ trong đời sống tâm linh của Huỳnh Đức Tú… Để thể hiện tốt mối tương quan này đòi hỏi bản thân phải trải nghiệm, và tích lũy rất rất nhiều những kiến thức xung quanh cuộc sống…cũng như những cảm nhận riêng tư trong đời sống tình cảm của mình. Sơn dầu và vải bố chính là nơi để dàn trải những ý tưởng và gửi gắm tâm tư tình cảm mà Tú vừa nêu, ở góc độ hội họa nói riêng và trên bình diện văn hóa – nghệ thuật nói chung.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *