QUÀ CỦA SÂU, Năm nay ăn tết thật to, Sâu xoăn góp sức để lo giúp bà, Không lợn béo, chẳng vịt gà, Không là nếp…

QUÀ CỦA SÂU
Năm nay ăn tết thật to
Sâu xoăn góp sức để lo giúp bà
Không lợn béo, chẳng vịt gà
Không là nếp cái vàng hoa thơm lừng
Sâu về quê nội – cong lưng
Đào khoai, hái quả vui cùng tình quê
Khoai giồng đất cát ngọt ghê
Biếu bà ăn tết trọn bề thảo thơm…


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100006890983139

3 thoughts on “QUÀ CỦA SÂU, Năm nay ăn tết thật to, Sâu xoăn góp sức để lo giúp bà, Không lợn béo, chẳng vịt gà, Không là nếp…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *