PS Nếu ai đã từng đọc truyện RUỒI TRÂU hẳn sẽ biết miệng lưỡi anh ta ra sao

PS. Nếu ai đã từng đọc truyện RUỒI TRÂU, hẳn sẽ biết miệng lưỡi anh ta ra sao. Mình tuy có nik là RUỒI TRÂU, nhưng lại thích thơ thiền hay thơ tình, hôm nay thử đổi món vì một sự cố, mong các bạn yêu thơ của mình thông cảm, vì bài thơ châm chích này đúng nghĩa RUỒI TRÂU.
KỆ HỌ NÓI GÌ.
Có kẻ gắn ta mác sống tồi
Kệ họ có nói chán thì thôi
Tồi đâu có phải vì ngèo khó
Lắm kẻ giàu sang sống quá tồi
LÃNG TỬ RUỒI TRÂU.
Ngày 15 tháng 9 năm 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *