Phụ nữ đẹp thì nhiều mà phụ nữ thông minh thì không có bao nhiêu

Phụ nữ đẹp thì nhiều mà phụ nữ thông minh thì không có bao nhiêu.
Cho nên cứ tự tin là chính mình , ai chê cám ơn mà ai khen cũng cám ơn nốt :))))))))
Mình dùng cái đầu để sàng lọc lại toàn bộ dữ liệu trước khi cho nhập vào não bộ , bộ nhớ chính mà. :))))))))
Đã được e gọi là “anh” rồi , thì làm sao cho ra chất “anh”. Chứ giờ toàn lôi chuyện em ra chim lợn với thiên hạ. Chả biết để làm gì và được cái gì.
Nhiều người cũng có vài cái tính ngộ ngộ lắm nha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phụ nữ đẹp thì nhiều mà phụ nữ thông minh thì không có bao nhiêu

Phụ nữ đẹp thì nhiều mà phụ nữ thông minh thì không có bao nhiêu.
Cho nên cứ tự tin là chính mình , ai chê cám ơn mà ai khen cũng cám ơn nốt :))))))))
Mình dùng cái đầu để sàng lọc lại toàn bộ dữ liệu trước khi cho nhập vào não bộ , bộ nhớ chính mà. :))))))))
Đã được e gọi là “anh” rồi , thì làm sao cho ra chất “anh”. Chứ giờ toàn lôi chuyện em ra chim lợn với thiên hạ. Chả biết để làm gì và được cái gì.
Nhiều người cũng có vài cái tính ngộ ngộ lắm nha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *