Oktoberfest Munich Oktoberfest là lễ hội bia Đức lớn nhất cõi nhân gian tạm bợ này tổ chức ở Munich Bavaria đâu cỡ 3 tuần từ giữa tháng 9 tới tuần đầu tháng 10

#Oktoberfest ?? #Munich
Oktoberfest là lễ hội bia Đức lớn nhất cõi nhân gian tạm bợ này, tổ chức ở Munich, Bavaria đâu cỡ 3 tuần, từ giữa tháng 9 tới tuần đầu tháng 10. Ra đời năm một ngàn tám trăm hồi đó vào dịp đám cưới Hoàng thái tử Ludwig và công chúa Therese.
Năm nào tới dịp lễ truyền thống này, người dân Munich chào đón đâu khoảng 6 triệu người dân khắp thế giới tới phụ đóng thuế 8 triệu lít bia thôi chứ ko nhiều gì.
Vì đây là lễ hội truyền thống nên đờn bà sẽ mặc đầm gọi là Dirndl (deern-dul) còn đờn ông mặc lederhosen (lay-der-hozen). Nguồn gốc thì tam sao thất bản lắm nhưng chung quy vẫn là trang phục của những người nông dân, người ở hồi xưa, cái rồi tự nhiên biến thành mô đen thời trang luôn rồi thành đồ truyền thống luôn. Tóc thì cài hoa, thắt bím như mấy cô thôn nữ nai vàng ngơ ngác đạp nát mấy con nai khác.
Ở Munich đi mấy cái shop cũng hay gặp bán đồ này lắm, bèo bèo cũng €250-300/bộ. Bộ Chân mặc thì ko có số 0 đằng sau đâu nha, đừng tưởng bán nghệ tây nhiều tiền rồi chơi cú quá hớp nha mấy cha. Nghệ tây bán giá như cũ, còn sale nữa đâu ra nhiều tiền mà mua chài.
▪️Hộp 1g vẫn 200k
▪️Lọ 1g vẫn 220k
▪️Lọ 2g sale 440k => 400k. Mua lẹ lẹ đi bà con, đi chơi về hết tiền hết sale ráng chịu à nha.
Ai muốn đọc thêm về Lễ hội bia này thì đọc thim ở đây hen https://bit.ly/2pBEEMR
? Có chú thích chi tiết có tâm từng hình ??

2 thoughts on “Oktoberfest Munich Oktoberfest là lễ hội bia Đức lớn nhất cõi nhân gian tạm bợ này tổ chức ở Munich Bavaria đâu cỡ 3 tuần từ giữa tháng 9 tới tuần đầu tháng 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Oktoberfest Munich Oktoberfest là lễ hội bia Đức lớn nhất cõi nhân gian tạm bợ này tổ chức ở Munich Bavaria đâu cỡ 3 tuần từ giữa tháng 9 tới tuần đầu tháng 10

#Oktoberfest ?? #Munich
Oktoberfest là lễ hội bia Đức lớn nhất cõi nhân gian tạm bợ này, tổ chức ở Munich, Bavaria đâu cỡ 3 tuần, từ giữa tháng 9 tới tuần đầu tháng 10. Ra đời năm một ngàn tám trăm hồi đó vào dịp đám cưới Hoàng thái tử Ludwig và công chúa Therese.
Năm nào tới dịp lễ truyền thống này, người dân Munich chào đón đâu khoảng 6 triệu người dân khắp thế giới tới phụ đóng thuế 8 triệu lít bia thôi chứ ko nhiều gì.
Vì đây là lễ hội truyền thống nên đờn bà sẽ mặc đầm gọi là Dirndl (deern-dul) còn đờn ông mặc lederhosen (lay-der-hozen). Nguồn gốc thì tam sao thất bản lắm nhưng chung quy vẫn là trang phục của những người nông dân, người ở hồi xưa, cái rồi tự nhiên biến thành mô đen thời trang luôn rồi thành đồ truyền thống luôn. Tóc thì cài hoa, thắt bím như mấy cô thôn nữ nai vàng ngơ ngác đạp nát mấy con nai khác.
Ở Munich đi mấy cái shop cũng hay gặp bán đồ này lắm, bèo bèo cũng €250-300/bộ. Bộ Chân mặc thì ko có số 0 đằng sau đâu nha, đừng tưởng bán nghệ tây nhiều tiền rồi chơi cú quá hớp nha mấy cha. Nghệ tây bán giá như cũ, còn sale nữa đâu ra nhiều tiền mà mua chài.
▪️Hộp 1g vẫn 200k
▪️Lọ 1g vẫn 220k
▪️Lọ 2g sale 440k => 400k. Mua lẹ lẹ đi bà con, đi chơi về hết tiền hết sale ráng chịu à nha.
Ai muốn đọc thêm về Lễ hội bia này thì đọc thim ở đây hen https://bit.ly/2pBEEMR
? Có chú thích chi tiết có tâm từng hình ??

2 thoughts on “Oktoberfest Munich Oktoberfest là lễ hội bia Đức lớn nhất cõi nhân gian tạm bợ này tổ chức ở Munich Bavaria đâu cỡ 3 tuần từ giữa tháng 9 tới tuần đầu tháng 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *