Những điều lớn lao đều được tạo ra bởi những gì nhỏ bé biển cả mênh mông được tạo ra từ vô số giọt nước cây đại thụ trưởng thành từ hạt mầm kì tích của nhân loại có được nhờ những nỗ lực từng bước của con người Tất cả mọi điều vĩ đại trên thế giới này đều bắt đầu từ những thứ nhỏ bé

Những điều lớn lao đều được tạo ra bởi những gì nhỏ bé: biển cả mênh mông được tạo ra từ vô số giọt nước, cây đại thụ trưởng thành từ hạt mầm, kì tích của nhân loại có được nhờ những nỗ lực từng bước của con người…
Tất cả mọi điều vĩ đại trên thế giới này đều bắt đầu từ những thứ nhỏ bé. Muốn có được thành công thì phải có bắt đầu, làm tốt việc nhỏ mới có được thành công lớn
-St

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *