Nhớ tên sở thích thói quen tiêu dùng mua sắm của khách hàng chắc hẳn là một trong những cách hay để bán hàng

Nhớ tên, sở thích, thói quen tiêu dùng (mua sắm)… của khách hàng chắc hẳn là một trong những cách hay để bán hàng. Giờ điện thoại có thể lưu được cả ngàn số nên không khó gì để khách gọi tới mình dạ thưa luôn kèm với tên của khách.
Hồi sáng đang cắm mặt vô dĩa bánh ướt vỉa hè thì nghe cô chủ quán (thôi tôi nói luôn là U50, chứ không có đứa vô xỏ xiên này nọ) chào khách mới vô ngồi kế mình: “Anh Châu, có ăn bánh tôm không?…”. Khách nói: “Dạ không chị…”.
Mình nghĩ ngay cho ví dụ sau này đi giảng. Thấy chưa, tới cô bán bánh ướt mà cũng biết cách lấy lòng khách bằng cách nhớ cả tên để chào hỏi – (dù có hơi băn khoăn tí là sao mình ăn quán cổ 5-6 năm nay mà cổ chỉ nhớ mình tên là chú nhà báo? – nhờ có lần thấy mình trên tivi nên biết).
Cái ăn xong dĩa bánh ướt, ngó qua kêu trả tiền, thấy cái anh khách kế bên là… ông diễn viên Hữu Châu…
Thảo nào bả không biết tên mới lạ, đi dạy mà ví dụ kiểu này là tổ trác!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nhớ tên sở thích thói quen tiêu dùng mua sắm của khách hàng chắc hẳn là một trong những cách hay để bán hàng

Nhớ tên, sở thích, thói quen tiêu dùng (mua sắm)… của khách hàng chắc hẳn là một trong những cách hay để bán hàng. Giờ điện thoại có thể lưu được cả ngàn số nên không khó gì để khách gọi tới mình dạ thưa luôn kèm với tên của khách.
Hồi sáng đang cắm mặt vô dĩa bánh ướt vỉa hè thì nghe cô chủ quán (thôi tôi nói luôn là U50, chứ không có đứa vô xỏ xiên này nọ) chào khách mới vô ngồi kế mình: “Anh Châu, có ăn bánh tôm không?…”. Khách nói: “Dạ không chị…”.
Mình nghĩ ngay cho ví dụ sau này đi giảng. Thấy chưa, tới cô bán bánh ướt mà cũng biết cách lấy lòng khách bằng cách nhớ cả tên để chào hỏi – (dù có hơi băn khoăn tí là sao mình ăn quán cổ 5-6 năm nay mà cổ chỉ nhớ mình tên là chú nhà báo? – nhờ có lần thấy mình trên tivi nên biết).
Cái ăn xong dĩa bánh ướt, ngó qua kêu trả tiền, thấy cái anh khách kế bên là… ông diễn viên Hữu Châu…
Thảo nào bả không biết tên mới lạ, đi dạy mà ví dụ kiểu này là tổ trác!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nhớ tên sở thích thói quen tiêu dùng mua sắm của khách hàng chắc hẳn là một trong những cách hay để bán hàng

Nhớ tên, sở thích, thói quen tiêu dùng (mua sắm)… của khách hàng chắc hẳn là một trong những cách hay để bán hàng. Giờ điện thoại có thể lưu được cả ngàn số nên không khó gì để khách gọi tới mình dạ thưa luôn kèm với tên của khách.
Hồi sáng đang cắm mặt vô dĩa bánh ướt vỉa hè thì nghe cô chủ quán (thôi tôi nói luôn là U50, chứ không có đứa vô xỏ xiên này nọ) chào khách mới vô ngồi kế mình: “Anh Châu, có ăn bánh tôm không?…”. Khách nói: “Dạ không chị…”.
Mình nghĩ ngay cho ví dụ sau này đi giảng. Thấy chưa, tới cô bán bánh ướt mà cũng biết cách lấy lòng khách bằng cách nhớ cả tên để chào hỏi – (dù có hơi băn khoăn tí là sao mình ăn quán cổ 5-6 năm nay mà cổ chỉ nhớ mình tên là chú nhà báo? – nhờ có lần thấy mình trên tivi nên biết).
Cái ăn xong dĩa bánh ướt, ngó qua kêu trả tiền, thấy cái anh khách kế bên là… ông diễn viên Hữu Châu…
Thảo nào bả không biết tên mới lạ, đi dạy mà ví dụ kiểu này là tổ trác!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nhớ tên sở thích thói quen tiêu dùng mua sắm của khách hàng chắc hẳn là một trong những cách hay để bán hàng

Nhớ tên, sở thích, thói quen tiêu dùng (mua sắm)… của khách hàng chắc hẳn là một trong những cách hay để bán hàng. Giờ điện thoại có thể lưu được cả ngàn số nên không khó gì để khách gọi tới mình dạ thưa luôn kèm với tên của khách.
Hồi sáng đang cắm mặt vô dĩa bánh ướt vỉa hè thì nghe cô chủ quán (thôi tôi nói luôn là U50, chứ không có đứa vô xỏ xiên này nọ) chào khách mới vô ngồi kế mình: “Anh Châu, có ăn bánh tôm không?…”. Khách nói: “Dạ không chị…”.
Mình nghĩ ngay cho ví dụ sau này đi giảng. Thấy chưa, tới cô bán bánh ướt mà cũng biết cách lấy lòng khách bằng cách nhớ cả tên để chào hỏi – (dù có hơi băn khoăn tí là sao mình ăn quán cổ 5-6 năm nay mà cổ chỉ nhớ mình tên là chú nhà báo? – nhờ có lần thấy mình trên tivi nên biết).
Cái ăn xong dĩa bánh ướt, ngó qua kêu trả tiền, thấy cái anh khách kế bên là… ông diễn viên Hữu Châu…
Thảo nào bả không biết tên mới lạ, đi dạy mà ví dụ kiểu này là tổ trác!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nhớ tên sở thích thói quen tiêu dùng mua sắm của khách hàng chắc hẳn là một trong những cách hay để bán hàng

Nhớ tên, sở thích, thói quen tiêu dùng (mua sắm)… của khách hàng chắc hẳn là một trong những cách hay để bán hàng. Giờ điện thoại có thể lưu được cả ngàn số nên không khó gì để khách gọi tới mình dạ thưa luôn kèm với tên của khách.
Hồi sáng đang cắm mặt vô dĩa bánh ướt vỉa hè thì nghe cô chủ quán (thôi tôi nói luôn là U50, chứ không có đứa vô xỏ xiên này nọ) chào khách mới vô ngồi kế mình: “Anh Châu, có ăn bánh tôm không?…”. Khách nói: “Dạ không chị…”.
Mình nghĩ ngay cho ví dụ sau này đi giảng. Thấy chưa, tới cô bán bánh ướt mà cũng biết cách lấy lòng khách bằng cách nhớ cả tên để chào hỏi – (dù có hơi băn khoăn tí là sao mình ăn quán cổ 5-6 năm nay mà cổ chỉ nhớ mình tên là chú nhà báo? – nhờ có lần thấy mình trên tivi nên biết).
Cái ăn xong dĩa bánh ướt, ngó qua kêu trả tiền, thấy cái anh khách kế bên là… ông diễn viên Hữu Châu…
Thảo nào bả không biết tên mới lạ, đi dạy mà ví dụ kiểu này là tổ trác!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *