NHẸ GÓT

NHẸ GÓT..
TRẦN GIAN..
Tiếng chiều rót ngọt vào chuông
Thuyền đưa “Bát nhã “Tiên Hương tới bờ
Câu kinh ” Yết Đế.. ” thành thơ
Ngân nga thánh thót không mờ.. nguyện xưa..
Sương tan .. mái ngả hiên chùa
Mây ngàn lãng đãng thêu thùa “Có -Không “
” Liên Hoa Diệu Pháp ” tinh thông
” Phổ Môn ” ngàn trượng ” Quán Âm” Đại thừa..
Chiều rơi đếm giọt mõ thưa
Chợt trong lòng thấy như vừa ” Lạc An”
Gót hài nhẹ bước quan san
Mỉm cười thư thả chứa chan ..nhân từ..

One thought on “NHẸ GÓT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *