Nhà tao thì đừng có bước vào mà thể hiện thái độ

Nhà tao thì đừng có bước vào mà thể hiện thái độ.
Tưởng hiền à. TRASH. Thích thì về nhà mà thể hiện.
Nói thật luôn nha, fb mình có rất nhiều người hà nội. Mình luôn dành họ sự tôn trọng , ngưỡng mộ nhất định. Vì sao, vì họ văn minh trong tư tưởng và lối sống. Đẳng cấp oke. Đối với mình chỉ cần cư xử văn minh là đẳng cấp được một nửa rồi đó.
Con người hơn nhau cách hành xử sao cho có văn hoá.
Bờ lóc


Facebook: https://www.facebook.com/ninatran8

2 thoughts on “Nhà tao thì đừng có bước vào mà thể hiện thái độ

  1. Tôn Nữ Diệu Phương Post author

    Cứ thấy mấy thành phần này hiện hữu thì block cho nó nhẹ c à. đọc không đã ghét rồi

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nhà tao thì đừng có bước vào mà thể hiện thái độ

Nhà tao thì đừng có bước vào mà thể hiện thái độ.
Tưởng hiền à. TRASH. Thích thì về nhà mà thể hiện.
Nói thật luôn nha, fb mình có rất nhiều người hà nội. Mình luôn dành họ sự tôn trọng , ngưỡng mộ nhất định. Vì sao, vì họ văn minh trong tư tưởng và lối sống. Đẳng cấp oke. Đối với mình chỉ cần cư xử văn minh là đẳng cấp được một nửa rồi đó.
Con người hơn nhau cách hành xử sao cho có văn hoá.
Bờ lóc


Facebook: https://www.facebook.com/ninatran8

2 thoughts on “Nhà tao thì đừng có bước vào mà thể hiện thái độ

  1. Tôn Nữ Diệu Phương

    Cứ thấy mấy thành phần này hiện hữu thì block cho nó nhẹ c à. đọc không đã ghét rồi

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *