Ngày thứ sáu người chị hẹn hò bạn bè chuyện trò công việc vui như Tết xong chợt nhớ ui cha ra mắt phim GáiGiàlắmchiêu2 nên từ q1 chị tạm biệt bạn chị chạy tất tả về q2 leo lên lầu mấy rất cao rồi thì chị mới nhận ra chị đi sớm 1h30phút Chị bước đi hiên ngang giữa muôn vàn đèn điện người chị nhìn quanh nở nụ cười tươi không có mắt kính chị nhìn ai cụng xinh đẹp và thân thương đứng một hồi chị thấy run chân thì ra chị đói bụng rứa là đành ra ngồi tiệm cà phê run run cầm ổ bánh mì lót dạ

Ngày thứ sáu, người chị hẹn hò bạn bè chuyện trò công việc vui như Tết, xong chợt nhớ ui cha ra mắt phim #GáiGiàlắmchiêu2 nên từ q1 chị tạm biệt bạn chị, chạy tất tả về q2, leo lên lầu mấy rất cao rồi thì chị mới nhận ra chị đi sớm 1h30phút?
Chị bước đi hiên ngang giữa muôn vàn đèn điện người, chị nhìn quanh nở nụ cười tươi, không có mắt kính chị nhìn ai cụng xinh đẹp và thân thương, đứng một hồi chị thấy run chân thì ra chị đói bụng, rứa là đành ra ngồi tiệm cà phê run run cầm ổ bánh mì lót dạ.

2 thoughts on “Ngày thứ sáu người chị hẹn hò bạn bè chuyện trò công việc vui như Tết xong chợt nhớ ui cha ra mắt phim GáiGiàlắmchiêu2 nên từ q1 chị tạm biệt bạn chị chạy tất tả về q2 leo lên lầu mấy rất cao rồi thì chị mới nhận ra chị đi sớm 1h30phút Chị bước đi hiên ngang giữa muôn vàn đèn điện người chị nhìn quanh nở nụ cười tươi không có mắt kính chị nhìn ai cụng xinh đẹp và thân thương đứng một hồi chị thấy run chân thì ra chị đói bụng rứa là đành ra ngồi tiệm cà phê run run cầm ổ bánh mì lót dạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ngày thứ sáu người chị hẹn hò bạn bè chuyện trò công việc vui như Tết xong chợt nhớ ui cha ra mắt phim GáiGiàlắmchiêu2 nên từ q1 chị tạm biệt bạn chị chạy tất tả về q2 leo lên lầu mấy rất cao rồi thì chị mới nhận ra chị đi sớm 1h30phút Chị bước đi hiên ngang giữa muôn vàn đèn điện người chị nhìn quanh nở nụ cười tươi không có mắt kính chị nhìn ai cụng xinh đẹp và thân thương đứng một hồi chị thấy run chân thì ra chị đói bụng rứa là đành ra ngồi tiệm cà phê run run cầm ổ bánh mì lót dạ

Ngày thứ sáu, người chị hẹn hò bạn bè chuyện trò công việc vui như Tết, xong chợt nhớ ui cha ra mắt phim #GáiGiàlắmchiêu2 nên từ q1 chị tạm biệt bạn chị, chạy tất tả về q2, leo lên lầu mấy rất cao rồi thì chị mới nhận ra chị đi sớm 1h30phút?
Chị bước đi hiên ngang giữa muôn vàn đèn điện người, chị nhìn quanh nở nụ cười tươi, không có mắt kính chị nhìn ai cụng xinh đẹp và thân thương, đứng một hồi chị thấy run chân thì ra chị đói bụng, rứa là đành ra ngồi tiệm cà phê run run cầm ổ bánh mì lót dạ.

2 thoughts on “Ngày thứ sáu người chị hẹn hò bạn bè chuyện trò công việc vui như Tết xong chợt nhớ ui cha ra mắt phim GáiGiàlắmchiêu2 nên từ q1 chị tạm biệt bạn chị chạy tất tả về q2 leo lên lầu mấy rất cao rồi thì chị mới nhận ra chị đi sớm 1h30phút Chị bước đi hiên ngang giữa muôn vàn đèn điện người chị nhìn quanh nở nụ cười tươi không có mắt kính chị nhìn ai cụng xinh đẹp và thân thương đứng một hồi chị thấy run chân thì ra chị đói bụng rứa là đành ra ngồi tiệm cà phê run run cầm ổ bánh mì lót dạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *