ngày 10/11/2016(bình thân) là ngày giỗ mẹ lê thị thoa

ngày 10/11/2016(bình thân) là ngày giỗ mẹ lê thị thoa…chúng con đời đời nghi nhớ công sinh thành,nuôi dưỡng 10 chị em chúng con lên người hôm nay.chúng con kính chúc mẹ được về tây phương cực lạc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *