NẮNG VẪN CÒN XUÂN Xuân nay như đã sắp già Hè sang nở những nụ hoa thắm nồng Duyên kia như những cánh hồng Cuối xuân…

NẮNG VẪN CÒN XUÂN
Xuân nay như đã sắp già
Hè sang nở những nụ hoa thắm nồng
Duyên kia như những cánh hồng
Cuối xuân mà vẫn tươi hồng vị xuân…
NỬA CHỪNG XUÂN
Xuân ơi sao vội đi mau…
Tưởng chừng hè đến trên đầu nắng oi…
Xuân sao không ở cùng tôi..?
Vội đi để lại khi đời đang xuân
Trăng thanh mấy độ ngũ tuần
Vẫn mang theo gió mây vần cho khuây
Xuân đi để lại mình đây
Ngóng chờ xuân lại sẽ đầy bên ta…
Chiều buồn :Thu Trần
3/05/2017


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100012344820643

20 thoughts on “NẮNG VẪN CÒN XUÂN Xuân nay như đã sắp già Hè sang nở những nụ hoa thắm nồng Duyên kia như những cánh hồng Cuối xuân…

 1. Manh Kim Thuan Do

  Tháng năm gom nắng gọi hạ sang
  Bọ lai nàng xuân mãi mơ
  màng
  Để rồi trach mình sao phận
  bạc
  Nắng xuân vừa chớm hạ lại
  sang

  Hạ lại khom lưng cóng nắng vàng
  Oi ả lê dài bươc chân
  hoang
  Tìm thu gửi chao niềm hy
  vọng
  Hẹn xuân xin chờ ngày cuối đông.

  Reply
 2. Thu Tran

  Manh Kim Thuan Do
  Lá vàng bay lá rụng đầy. Mùa đi vội vã chẳng hề hay Hương thu đườm đượm thơm hồn cỏ. Sắc hạ nhạt nhoà gợn cánh mây. Trăng xế liệu phiêu làn gió thổi. Đêm thu ngầy ngậy ngõ sương bay. Còn mơ thu biếc xanh màu mắt. Còn nhớ hương em sợi tóc gầy …..!

  Reply
 3. Thu Tran

  Ánh Phương
  Nhiều khi thu ko để ý đâu bạn, nhieu khi vô mạng vui cùng bạn bè nhưng lại ko để ý lời kb
  Mong bạn thông cảm nha

  Reply
 4. Ánh Phương

  Anh nói thất. Kết bạn Facebook cũng có giới hạn đó. Em đã quá giới hạn nên mọi người k ai kết bạn với em vào lúc nầy. Trừ khi em xoá bớt 1 số.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

NẮNG VẪN CÒN XUÂN Xuân nay như đã sắp già Hè sang nở những nụ hoa thắm nồng Duyên kia như những cánh hồng Cuối xuân…

NẮNG VẪN CÒN XUÂN
Xuân nay như đã sắp già
Hè sang nở những nụ hoa thắm nồng
Duyên kia như những cánh hồng
Cuối xuân mà vẫn tươi hồng vị xuân…
NỬA CHỪNG XUÂN
Xuân ơi sao vội đi mau…
Tưởng chừng hè đến trên đầu nắng oi…
Xuân sao không ở cùng tôi..?
Vội đi để lại khi đời đang xuân
Trăng thanh mấy độ ngũ tuần
Vẫn mang theo gió mây vần cho khuây
Xuân đi để lại mình đây
Ngóng chờ xuân lại sẽ đầy bên ta…
Chiều buồn :Thu Trần
3/05/2017


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100012344820643

20 thoughts on “NẮNG VẪN CÒN XUÂN Xuân nay như đã sắp già Hè sang nở những nụ hoa thắm nồng Duyên kia như những cánh hồng Cuối xuân…

 1. Manh Kim Thuan Do

  Tháng năm gom nắng gọi hạ sang
  Bọ lai nàng xuân mãi mơ
  màng
  Để rồi trach mình sao phận
  bạc
  Nắng xuân vừa chớm hạ lại
  sang

  Hạ lại khom lưng cóng nắng vàng
  Oi ả lê dài bươc chân
  hoang
  Tìm thu gửi chao niềm hy
  vọng
  Hẹn xuân xin chờ ngày cuối đông.

  Reply
 2. Thu Tran

  Manh Kim Thuan Do
  Lá vàng bay lá rụng đầy. Mùa đi vội vã chẳng hề hay Hương thu đườm đượm thơm hồn cỏ. Sắc hạ nhạt nhoà gợn cánh mây. Trăng xế liệu phiêu làn gió thổi. Đêm thu ngầy ngậy ngõ sương bay. Còn mơ thu biếc xanh màu mắt. Còn nhớ hương em sợi tóc gầy …..!

  Reply
 3. Thu Tran

  Ánh Phương
  Nhiều khi thu ko để ý đâu bạn, nhieu khi vô mạng vui cùng bạn bè nhưng lại ko để ý lời kb
  Mong bạn thông cảm nha

  Reply
 4. Ánh Phương

  Anh nói thất. Kết bạn Facebook cũng có giới hạn đó. Em đã quá giới hạn nên mọi người k ai kết bạn với em vào lúc nầy. Trừ khi em xoá bớt 1 số.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

NẮNG VẪN CÒN XUÂN Xuân nay như đã sắp già Hè sang nở những nụ hoa thắm nồng Duyên kia như những cánh hồng Cuối xuân…

NẮNG VẪN CÒN XUÂN
Xuân nay như đã sắp già
Hè sang nở những nụ hoa thắm nồng
Duyên kia như những cánh hồng
Cuối xuân mà vẫn tươi hồng vị xuân…
NỬA CHỪNG XUÂN
Xuân ơi sao vội đi mau…
Tưởng chừng hè đến trên đầu nắng oi…
Xuân sao không ở cùng tôi..?
Vội đi để lại khi đời đang xuân
Trăng thanh mấy độ ngũ tuần
Vẫn mang theo gió mây vần cho khuây
Xuân đi để lại mình đây
Ngóng chờ xuân lại sẽ đầy bên ta…
Chiều buồn :Thu Trần
3/05/2017


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100012344820643

20 thoughts on “NẮNG VẪN CÒN XUÂN Xuân nay như đã sắp già Hè sang nở những nụ hoa thắm nồng Duyên kia như những cánh hồng Cuối xuân…

 1. Manh Kim Thuan Do

  Tháng năm gom nắng gọi hạ sang
  Bọ lai nàng xuân mãi mơ
  màng
  Để rồi trach mình sao phận
  bạc
  Nắng xuân vừa chớm hạ lại
  sang

  Hạ lại khom lưng cóng nắng vàng
  Oi ả lê dài bươc chân
  hoang
  Tìm thu gửi chao niềm hy
  vọng
  Hẹn xuân xin chờ ngày cuối đông.

  Reply
 2. Thu Tran

  Manh Kim Thuan Do
  Lá vàng bay lá rụng đầy. Mùa đi vội vã chẳng hề hay Hương thu đườm đượm thơm hồn cỏ. Sắc hạ nhạt nhoà gợn cánh mây. Trăng xế liệu phiêu làn gió thổi. Đêm thu ngầy ngậy ngõ sương bay. Còn mơ thu biếc xanh màu mắt. Còn nhớ hương em sợi tóc gầy …..!

  Reply
 3. Thu Tran

  Ánh Phương
  Nhiều khi thu ko để ý đâu bạn, nhieu khi vô mạng vui cùng bạn bè nhưng lại ko để ý lời kb
  Mong bạn thông cảm nha

  Reply
 4. Ánh Phương

  Anh nói thất. Kết bạn Facebook cũng có giới hạn đó. Em đã quá giới hạn nên mọi người k ai kết bạn với em vào lúc nầy. Trừ khi em xoá bớt 1 số.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

NẮNG VẪN CÒN XUÂN Xuân nay như đã sắp già Hè sang nở những nụ hoa thắm nồng Duyên kia như những cánh hồng Cuối xuân…

NẮNG VẪN CÒN XUÂN
Xuân nay như đã sắp già
Hè sang nở những nụ hoa thắm nồng
Duyên kia như những cánh hồng
Cuối xuân mà vẫn tươi hồng vị xuân…
NỬA CHỪNG XUÂN
Xuân ơi sao vội đi mau…
Tưởng chừng hè đến trên đầu nắng oi…
Xuân sao không ở cùng tôi..?
Vội đi để lại khi đời đang xuân
Trăng thanh mấy độ ngũ tuần
Vẫn mang theo gió mây vần cho khuây
Xuân đi để lại mình đây
Ngóng chờ xuân lại sẽ đầy bên ta…
Chiều buồn :Thu Trần
3/05/2017


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100012344820643

20 thoughts on “NẮNG VẪN CÒN XUÂN Xuân nay như đã sắp già Hè sang nở những nụ hoa thắm nồng Duyên kia như những cánh hồng Cuối xuân…

 1. Manh Kim Thuan Do

  Tháng năm gom nắng gọi hạ sang
  Bọ lai nàng xuân mãi mơ
  màng
  Để rồi trach mình sao phận
  bạc
  Nắng xuân vừa chớm hạ lại
  sang

  Hạ lại khom lưng cóng nắng vàng
  Oi ả lê dài bươc chân
  hoang
  Tìm thu gửi chao niềm hy
  vọng
  Hẹn xuân xin chờ ngày cuối đông.

  Reply
 2. Thu Tran

  Manh Kim Thuan Do
  Lá vàng bay lá rụng đầy. Mùa đi vội vã chẳng hề hay Hương thu đườm đượm thơm hồn cỏ. Sắc hạ nhạt nhoà gợn cánh mây. Trăng xế liệu phiêu làn gió thổi. Đêm thu ngầy ngậy ngõ sương bay. Còn mơ thu biếc xanh màu mắt. Còn nhớ hương em sợi tóc gầy …..!

  Reply
 3. Thu Tran

  Ánh Phương
  Nhiều khi thu ko để ý đâu bạn, nhieu khi vô mạng vui cùng bạn bè nhưng lại ko để ý lời kb
  Mong bạn thông cảm nha

  Reply
 4. Ánh Phương

  Anh nói thất. Kết bạn Facebook cũng có giới hạn đó. Em đã quá giới hạn nên mọi người k ai kết bạn với em vào lúc nầy. Trừ khi em xoá bớt 1 số.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

NẮNG VẪN CÒN XUÂN Xuân nay như đã sắp già Hè sang nở những nụ hoa thắm nồng Duyên kia như những cánh hồng Cuối xuân…

NẮNG VẪN CÒN XUÂN
Xuân nay như đã sắp già
Hè sang nở những nụ hoa thắm nồng
Duyên kia như những cánh hồng
Cuối xuân mà vẫn tươi hồng vị xuân…
NỬA CHỪNG XUÂN
Xuân ơi sao vội đi mau…
Tưởng chừng hè đến trên đầu nắng oi…
Xuân sao không ở cùng tôi..?
Vội đi để lại khi đời đang xuân
Trăng thanh mấy độ ngũ tuần
Vẫn mang theo gió mây vần cho khuây
Xuân đi để lại mình đây
Ngóng chờ xuân lại sẽ đầy bên ta…
Chiều buồn :Thu Trần
3/05/2017


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100012344820643

20 thoughts on “NẮNG VẪN CÒN XUÂN Xuân nay như đã sắp già Hè sang nở những nụ hoa thắm nồng Duyên kia như những cánh hồng Cuối xuân…

 1. Manh Kim Thuan Do

  Tháng năm gom nắng gọi hạ sang
  Bọ lai nàng xuân mãi mơ
  màng
  Để rồi trach mình sao phận
  bạc
  Nắng xuân vừa chớm hạ lại
  sang

  Hạ lại khom lưng cóng nắng vàng
  Oi ả lê dài bươc chân
  hoang
  Tìm thu gửi chao niềm hy
  vọng
  Hẹn xuân xin chờ ngày cuối đông.

  Reply
 2. Thu Tran

  Manh Kim Thuan Do
  Lá vàng bay lá rụng đầy. Mùa đi vội vã chẳng hề hay Hương thu đườm đượm thơm hồn cỏ. Sắc hạ nhạt nhoà gợn cánh mây. Trăng xế liệu phiêu làn gió thổi. Đêm thu ngầy ngậy ngõ sương bay. Còn mơ thu biếc xanh màu mắt. Còn nhớ hương em sợi tóc gầy …..!

  Reply
 3. Thu Tran

  Ánh Phương
  Nhiều khi thu ko để ý đâu bạn, nhieu khi vô mạng vui cùng bạn bè nhưng lại ko để ý lời kb
  Mong bạn thông cảm nha

  Reply
 4. Ánh Phương

  Anh nói thất. Kết bạn Facebook cũng có giới hạn đó. Em đã quá giới hạn nên mọi người k ai kết bạn với em vào lúc nầy. Trừ khi em xoá bớt 1 số.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

NẮNG VẪN CÒN XUÂN Xuân nay như đã sắp già Hè sang nở những nụ hoa thắm nồng Duyên kia như những cánh hồng Cuối xuân…

NẮNG VẪN CÒN XUÂN
Xuân nay như đã sắp già
Hè sang nở những nụ hoa thắm nồng
Duyên kia như những cánh hồng
Cuối xuân mà vẫn tươi hồng vị xuân…
NỬA CHỪNG XUÂN
Xuân ơi sao vội đi mau…
Tưởng chừng hè đến trên đầu nắng oi…
Xuân sao không ở cùng tôi..?
Vội đi để lại khi đời đang xuân
Trăng thanh mấy độ ngũ tuần
Vẫn mang theo gió mây vần cho khuây
Xuân đi để lại mình đây
Ngóng chờ xuân lại sẽ đầy bên ta…
Chiều buồn :Thu Trần
3/05/2017


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100012344820643

20 thoughts on “NẮNG VẪN CÒN XUÂN Xuân nay như đã sắp già Hè sang nở những nụ hoa thắm nồng Duyên kia như những cánh hồng Cuối xuân…

 1. Manh Kim Thuan Do

  Tháng năm gom nắng gọi hạ sang
  Bọ lai nàng xuân mãi mơ
  màng
  Để rồi trach mình sao phận
  bạc
  Nắng xuân vừa chớm hạ lại
  sang

  Hạ lại khom lưng cóng nắng vàng
  Oi ả lê dài bươc chân
  hoang
  Tìm thu gửi chao niềm hy
  vọng
  Hẹn xuân xin chờ ngày cuối đông.

  Reply
 2. Thu Tran

  Manh Kim Thuan Do
  Lá vàng bay lá rụng đầy. Mùa đi vội vã chẳng hề hay Hương thu đườm đượm thơm hồn cỏ. Sắc hạ nhạt nhoà gợn cánh mây. Trăng xế liệu phiêu làn gió thổi. Đêm thu ngầy ngậy ngõ sương bay. Còn mơ thu biếc xanh màu mắt. Còn nhớ hương em sợi tóc gầy …..!

  Reply
 3. Thu Tran

  Ánh Phương
  Nhiều khi thu ko để ý đâu bạn, nhieu khi vô mạng vui cùng bạn bè nhưng lại ko để ý lời kb
  Mong bạn thông cảm nha

  Reply
 4. Ánh Phương

  Anh nói thất. Kết bạn Facebook cũng có giới hạn đó. Em đã quá giới hạn nên mọi người k ai kết bạn với em vào lúc nầy. Trừ khi em xoá bớt 1 số.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

NẮNG VẪN CÒN XUÂN Xuân nay như đã sắp già Hè sang nở những nụ hoa thắm nồng Duyên kia như những cánh hồng Cuối xuân…

NẮNG VẪN CÒN XUÂN
Xuân nay như đã sắp già
Hè sang nở những nụ hoa thắm nồng
Duyên kia như những cánh hồng
Cuối xuân mà vẫn tươi hồng vị xuân…
NỬA CHỪNG XUÂN
Xuân ơi sao vội đi mau…
Tưởng chừng hè đến trên đầu nắng oi…
Xuân sao không ở cùng tôi..?
Vội đi để lại khi đời đang xuân
Trăng thanh mấy độ ngũ tuần
Vẫn mang theo gió mây vần cho khuây
Xuân đi để lại mình đây
Ngóng chờ xuân lại sẽ đầy bên ta…
Chiều buồn :Thu Trần
3/05/2017


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100012344820643

20 thoughts on “NẮNG VẪN CÒN XUÂN Xuân nay như đã sắp già Hè sang nở những nụ hoa thắm nồng Duyên kia như những cánh hồng Cuối xuân…

 1. Thu Tran Post author

  Chính Văn
  Trăng nay cũng đã khuyết rồi
  Hẹn anh mùa tới trăng em lại tròn

  Reply
 2. Manh Kim Thuan Do Post author

  Tháng năm gom nắng gọi hạ sang
  Bọ lai nàng xuân mãi mơ
  màng
  Để rồi trach mình sao phận
  bạc
  Nắng xuân vừa chớm hạ lại
  sang

  Hạ lại khom lưng cóng nắng vàng
  Oi ả lê dài bươc chân
  hoang
  Tìm thu gửi chao niềm hy
  vọng
  Hẹn xuân xin chờ ngày cuối đông.

  Reply
 3. Thu Tran Post author

  Manh Kim Thuan Do
  Lá vàng bay lá rụng đầy. Mùa đi vội vã chẳng hề hay Hương thu đườm đượm thơm hồn cỏ. Sắc hạ nhạt nhoà gợn cánh mây. Trăng xế liệu phiêu làn gió thổi. Đêm thu ngầy ngậy ngõ sương bay. Còn mơ thu biếc xanh màu mắt. Còn nhớ hương em sợi tóc gầy …..!

  Reply
 4. Ánh Phương Post author

  Mình cố kết bạn nhưng bạn bè của bạn quá nhiều không còn chổ chen luôn.

  Reply
 5. Thu Tran Post author

  Ánh Phương
  Nhiều khi thu ko để ý đâu bạn, nhieu khi vô mạng vui cùng bạn bè nhưng lại ko để ý lời kb
  Mong bạn thông cảm nha

  Reply
 6. Ánh Phương Post author

  Anh nói thất. Kết bạn Facebook cũng có giới hạn đó. Em đã quá giới hạn nên mọi người k ai kết bạn với em vào lúc nầy. Trừ khi em xoá bớt 1 số.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *