NẮNG Ở TRÊN GIÀN MƯỚP Nắng ở trên giàn mướp Cho cánh hoa thêm vàng Con ong vui kiếm mật Cũng vừa mới bay sang Một…

NẮNG Ở TRÊN GIÀN MƯỚP
Nắng ở trên giàn mướp
Cho cánh hoa thêm vàng
Con ong vui kiếm mật
Cũng vừa mới bay sang
Một buổi trưa yên ả
Trời xanh đùa bóng mây
Giàn mướp đong đưa trái
Quê hương đẹp mê say
Từng quả từng quả dài
Lớn nhanh và xanh mướt
Chợt thèm nồi canh mướp
Mẹ nấu với mồng tơi
Con ong vui chăm chỉ
Trưa hè đi tìm hoa
Màu hoa trên giàn mướp
Màu quê hương thiết tha
Nắng ở trên giàn mướp
Tô màu cho cánh hoa
Con ong bầu quanh quẩn
Bay lại rồi bay qua
Dương Kim Nhi
BD 30/05/2017

10 thoughts on “NẮNG Ở TRÊN GIÀN MƯỚP Nắng ở trên giàn mướp Cho cánh hoa thêm vàng Con ong vui kiếm mật Cũng vừa mới bay sang Một…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

NẮNG Ở TRÊN GIÀN MƯỚP Nắng ở trên giàn mướp Cho cánh hoa thêm vàng Con ong vui kiếm mật Cũng vừa mới bay sang Một…

NẮNG Ở TRÊN GIÀN MƯỚP
Nắng ở trên giàn mướp
Cho cánh hoa thêm vàng
Con ong vui kiếm mật
Cũng vừa mới bay sang
Một buổi trưa yên ả
Trời xanh đùa bóng mây
Giàn mướp đong đưa trái
Quê hương đẹp mê say
Từng quả từng quả dài
Lớn nhanh và xanh mướt
Chợt thèm nồi canh mướp
Mẹ nấu với mồng tơi
Con ong vui chăm chỉ
Trưa hè đi tìm hoa
Màu hoa trên giàn mướp
Màu quê hương thiết tha
Nắng ở trên giàn mướp
Tô màu cho cánh hoa
Con ong bầu quanh quẩn
Bay lại rồi bay qua
Dương Kim Nhi
BD 30/05/2017

10 thoughts on “NẮNG Ở TRÊN GIÀN MƯỚP Nắng ở trên giàn mướp Cho cánh hoa thêm vàng Con ong vui kiếm mật Cũng vừa mới bay sang Một…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *