Một bài học đáng quý Bí Kíp nịnh vợ cực đỉnh

Một bài học đáng quý – Bí Kíp nịnh vợ cực đỉnh ????
Anh cần em
Như tôm cần cá
Như Dương Quá cần chim – à nhầm Cô Cô
Như Zero cần Nice
Như Sky cần Sếp
Như xe cần lốp
Như TOP cần Bigbang
Như Ngưu Lang cần Chức Nữ
Như con chữ cần mực in
Như các em Teen cần trà sữa
Như trộm chó cần Exciter
Như rượu mơ cần lòng lợn
Như Thị Nở cần Chí Phèo
Như bánh bèo cần “chuối”.
…v…v…
Nguồn: sưu tầm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *