Mong sao có nhiều Chủ Đầu tư uy tín ở phân khúc nhà ở xã hội, để người dân thỏa được mong ước sở hữu nơi an…

Mong sao có nhiều Chủ Đầu tư uy tín ở phân khúc nhà ở xã hội, để người dân thỏa được mong ước sở hữu nơi an cư tại Hà Nội. Với những ngôi nhà dưới 1 tỉ, người dân ko mong gì hơn là có 1 ngôi nhà- chỗ ở. Thế nhưng với thực trạng hiện nay, quá nhiều Dự án xây dựng sai phép, hạ tầng chưa hoàn thiện, chất lượng thi công quá kém…người dân phải tích cóp, vay ngân hàng mới có thể mua được nhà…nhưng có khi trả xong hết nợ ngân hàng thì nhà đã xuống cấp nghiêm trọng.
P/s: Thế hệ này cứ xây lên để thế hệ sau đi dọn rác…Chỉ phải tội ko có nhiều tiền thôi, chứ có tiền thì mọi quyết định đều dễ dàng.


Facebook: https://www.facebook.com/huyentrang.hoang.906

2 thoughts on “Mong sao có nhiều Chủ Đầu tư uy tín ở phân khúc nhà ở xã hội, để người dân thỏa được mong ước sở hữu nơi an…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mong sao có nhiều Chủ Đầu tư uy tín ở phân khúc nhà ở xã hội, để người dân thỏa được mong ước sở hữu nơi an…

Mong sao có nhiều Chủ Đầu tư uy tín ở phân khúc nhà ở xã hội, để người dân thỏa được mong ước sở hữu nơi an cư tại Hà Nội. Với những ngôi nhà dưới 1 tỉ, người dân ko mong gì hơn là có 1 ngôi nhà- chỗ ở. Thế nhưng với thực trạng hiện nay, quá nhiều Dự án xây dựng sai phép, hạ tầng chưa hoàn thiện, chất lượng thi công quá kém…người dân phải tích cóp, vay ngân hàng mới có thể mua được nhà…nhưng có khi trả xong hết nợ ngân hàng thì nhà đã xuống cấp nghiêm trọng.
P/s: Thế hệ này cứ xây lên để thế hệ sau đi dọn rác…Chỉ phải tội ko có nhiều tiền thôi, chứ có tiền thì mọi quyết định đều dễ dàng.


Facebook: https://www.facebook.com/huyentrang.hoang.906

2 thoughts on “Mong sao có nhiều Chủ Đầu tư uy tín ở phân khúc nhà ở xã hội, để người dân thỏa được mong ước sở hữu nơi an…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mong sao có nhiều Chủ Đầu tư uy tín ở phân khúc nhà ở xã hội, để người dân thỏa được mong ước sở hữu nơi an…

Mong sao có nhiều Chủ Đầu tư uy tín ở phân khúc nhà ở xã hội, để người dân thỏa được mong ước sở hữu nơi an cư tại Hà Nội. Với những ngôi nhà dưới 1 tỉ, người dân ko mong gì hơn là có 1 ngôi nhà- chỗ ở. Thế nhưng với thực trạng hiện nay, quá nhiều Dự án xây dựng sai phép, hạ tầng chưa hoàn thiện, chất lượng thi công quá kém…người dân phải tích cóp, vay ngân hàng mới có thể mua được nhà…nhưng có khi trả xong hết nợ ngân hàng thì nhà đã xuống cấp nghiêm trọng.
P/s: Thế hệ này cứ xây lên để thế hệ sau đi dọn rác…Chỉ phải tội ko có nhiều tiền thôi, chứ có tiền thì mọi quyết định đều dễ dàng.


Facebook: https://www.facebook.com/huyentrang.hoang.906

2 thoughts on “Mong sao có nhiều Chủ Đầu tư uy tín ở phân khúc nhà ở xã hội, để người dân thỏa được mong ước sở hữu nơi an…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mong sao có nhiều Chủ Đầu tư uy tín ở phân khúc nhà ở xã hội, để người dân thỏa được mong ước sở hữu nơi an…

Mong sao có nhiều Chủ Đầu tư uy tín ở phân khúc nhà ở xã hội, để người dân thỏa được mong ước sở hữu nơi an cư tại Hà Nội. Với những ngôi nhà dưới 1 tỉ, người dân ko mong gì hơn là có 1 ngôi nhà- chỗ ở. Thế nhưng với thực trạng hiện nay, quá nhiều Dự án xây dựng sai phép, hạ tầng chưa hoàn thiện, chất lượng thi công quá kém…người dân phải tích cóp, vay ngân hàng mới có thể mua được nhà…nhưng có khi trả xong hết nợ ngân hàng thì nhà đã xuống cấp nghiêm trọng.
P/s: Thế hệ này cứ xây lên để thế hệ sau đi dọn rác…Chỉ phải tội ko có nhiều tiền thôi, chứ có tiền thì mọi quyết định đều dễ dàng.


Facebook: https://www.facebook.com/huyentrang.hoang.906

2 thoughts on “Mong sao có nhiều Chủ Đầu tư uy tín ở phân khúc nhà ở xã hội, để người dân thỏa được mong ước sở hữu nơi an…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mong sao có nhiều Chủ Đầu tư uy tín ở phân khúc nhà ở xã hội, để người dân thỏa được mong ước sở hữu nơi an…

Mong sao có nhiều Chủ Đầu tư uy tín ở phân khúc nhà ở xã hội, để người dân thỏa được mong ước sở hữu nơi an cư tại Hà Nội. Với những ngôi nhà dưới 1 tỉ, người dân ko mong gì hơn là có 1 ngôi nhà- chỗ ở. Thế nhưng với thực trạng hiện nay, quá nhiều Dự án xây dựng sai phép, hạ tầng chưa hoàn thiện, chất lượng thi công quá kém…người dân phải tích cóp, vay ngân hàng mới có thể mua được nhà…nhưng có khi trả xong hết nợ ngân hàng thì nhà đã xuống cấp nghiêm trọng.
P/s: Thế hệ này cứ xây lên để thế hệ sau đi dọn rác…Chỉ phải tội ko có nhiều tiền thôi, chứ có tiền thì mọi quyết định đều dễ dàng.


Facebook: https://www.facebook.com/huyentrang.hoang.906

2 thoughts on “Mong sao có nhiều Chủ Đầu tư uy tín ở phân khúc nhà ở xã hội, để người dân thỏa được mong ước sở hữu nơi an…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mong sao có nhiều Chủ Đầu tư uy tín ở phân khúc nhà ở xã hội, để người dân thỏa được mong ước sở hữu nơi an…

Mong sao có nhiều Chủ Đầu tư uy tín ở phân khúc nhà ở xã hội, để người dân thỏa được mong ước sở hữu nơi an cư tại Hà Nội. Với những ngôi nhà dưới 1 tỉ, người dân ko mong gì hơn là có 1 ngôi nhà- chỗ ở. Thế nhưng với thực trạng hiện nay, quá nhiều Dự án xây dựng sai phép, hạ tầng chưa hoàn thiện, chất lượng thi công quá kém…người dân phải tích cóp, vay ngân hàng mới có thể mua được nhà…nhưng có khi trả xong hết nợ ngân hàng thì nhà đã xuống cấp nghiêm trọng.
P/s: Thế hệ này cứ xây lên để thế hệ sau đi dọn rác…Chỉ phải tội ko có nhiều tiền thôi, chứ có tiền thì mọi quyết định đều dễ dàng.


Facebook: https://www.facebook.com/huyentrang.hoang.906

2 thoughts on “Mong sao có nhiều Chủ Đầu tư uy tín ở phân khúc nhà ở xã hội, để người dân thỏa được mong ước sở hữu nơi an…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *