May quá chiều ni kịp đến viếng và vĩnh biệt chú Hải một trong những người bảo vệ trường QH vui tính nhiệt tình

May quá, chiều ni kịp đến viếng và vĩnh biệt chú Hải- một trong những người bảo vệ trường QH- vui tính, nhiệt tình. Năm ngoái, người vợ yêu quý của chú đã bỏ chú ra đi, chú không chịu nổi âm dương cách trở chăng mà năm ni ra đi khá đột ngột.
Nguyện cầu chú an vui nơi cõi cao xanh.
Con cháu chú đã làm một việc thật hay, chia sẻ gạo cho những người khó khăn… Chiếc bàn để đầy những bao gạo khi cháu đến, khi về cháu thấy vơi phần nửa… Quý hoá làm sao tình người luôn dành cho nhau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *