Mẫu là Tứ Bất Tử lừng danh, Ba lần Mẫu giáng ba miền sơn khê

Mẫu là Tứ Bất Tử lừng danh
Ba lần Mẫu giáng ba miền sơn khê….
Bao năm bao tháng Mẫu về
Chứng lễ ghi công Bách Gia muôn đời
Trăm Họ ..đèn hương.. ơn Lời Mẫu khuyên..
***
Sau lưng sông đáy Ninh bình non cao
Lộng lẫy nguy nga ..dáng hình còn ghi
Sơn thủy hữu tình muôn đời anh linh
Được hưởng phúc lành.. Mẫu lên thành Tiên ..


Facebook: https://www.facebook.com/nhan.hieudieu.1

One thought on “Mẫu là Tứ Bất Tử lừng danh, Ba lần Mẫu giáng ba miền sơn khê

  1. Binh Nguyen Huu Hien

    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ??NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ? ? ? ? NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ? ? NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ? ? ? ? NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ? ? NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ? ? ? ? NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ? ? NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ? ? ? ? NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ? ?NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ? ? ? ? NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ? ? NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ? ? ? ? NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ? ? NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ?????? ?? ?????? ?? ?? ?? ?? ?? ??????????? ??????????? ?? ?? ?? ?? ?? ??????? ?? ???????NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ??NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ? ? ? ? NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ? ? NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ? ? ? ? NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ? ? NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ? ? ? ? NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ? ? NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ? ? ? ? NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ? ?NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ? ? ? ? NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ? ? NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ? ? ? ? NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ? ? NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ?????? ?? ?????? ?? ?? ?? ?? ?? ??????????? ??????????? ?? ?? ?? ?? ?? ??????? ?? ???????

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *