Kỳ lạ chuyện tình Thế giới! TỔNG THỐNG PHÁP CÒN THUA ! Tổng thống Pháp Macron kém vợ 24 tuổi đã là chuyện lạ kỳ

Kỳ lạ chuyện tình Thế giới!
TỔNG THỐNG PHÁP CÒN THUA !
Tổng thống Pháp Macron kém vợ 24 tuổi đã là chuyện lạ kỳ.. Vậy mà còn thua chàng trai người Mỹ, Key Jones,kém vợ -bà MC Cool- 60 tuổi! Chàng sinh 1984=-33 tuổi, “nàng “sinh năm 1924- 93tuổi!
Chuyện lạ Thế giới.. Đâu mà chẳng có!!
(Tạp chí Thế giới Phụ Nữ, 5-2017)


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007694777716

5 thoughts on “Kỳ lạ chuyện tình Thế giới! TỔNG THỐNG PHÁP CÒN THUA ! Tổng thống Pháp Macron kém vợ 24 tuổi đã là chuyện lạ kỳ

 1. Hoàng Đăng Bạ

  “Lạy” các con, đừng có học theo nhé… Những chuyện này chỉ dành riêng cho Vĩ nhân hoặc Dị nhân…

  Reply
 2. Quang Vũ

  Bất đẳng thức Cosi là bất đẳng thức nổi tiếng . Tình yêu là ẩn số mở với mọi phương trình

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kỳ lạ chuyện tình Thế giới! TỔNG THỐNG PHÁP CÒN THUA ! Tổng thống Pháp Macron kém vợ 24 tuổi đã là chuyện lạ kỳ

Kỳ lạ chuyện tình Thế giới!
TỔNG THỐNG PHÁP CÒN THUA !
Tổng thống Pháp Macron kém vợ 24 tuổi đã là chuyện lạ kỳ.. Vậy mà còn thua chàng trai người Mỹ, Key Jones,kém vợ -bà MC Cool- 60 tuổi! Chàng sinh 1984=-33 tuổi, “nàng “sinh năm 1924- 93tuổi!
Chuyện lạ Thế giới.. Đâu mà chẳng có!!
(Tạp chí Thế giới Phụ Nữ, 5-2017)


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007694777716

5 thoughts on “Kỳ lạ chuyện tình Thế giới! TỔNG THỐNG PHÁP CÒN THUA ! Tổng thống Pháp Macron kém vợ 24 tuổi đã là chuyện lạ kỳ

 1. Hoàng Đăng Bạ Post author

  “Lạy” các con, đừng có học theo nhé… Những chuyện này chỉ dành riêng cho Vĩ nhân hoặc Dị nhân…

  Reply
 2. Quang Vũ Post author

  Bất đẳng thức Cosi là bất đẳng thức nổi tiếng . Tình yêu là ẩn số mở với mọi phương trình

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *