Không đề tác phẩm của nhà nhiếp ảnh Hoa Kỳ Ali Jardine chụp và biên tập hình trên iPhone không xài máy ảnh và cũng không rớ tới Photoshop nguồn Cuded

Không đề – tác phẩm của nhà nhiếp ảnh Hoa Kỳ Ali Jardine, chụp và biên tập hình trên iPhone, không xài máy ảnh và cũng không rớ tới Photoshop (nguồn: Cuded).
Ngắm tác phẩm nầy mà nhớ bài “Một đàn chim nhỏ” của nhạc sĩ Phạm Duy hết sức…
Ở đây, đàn chim bay đi, cứ cho là bay về Cung Trăng, khác chiều với “một đàn chim nhỏ” của Phạm Duy bay từ đó về, kể cho đàn trẻ nghe chuyện chú Cuội và chị Hằng Nga.
Đàn chim bay đi, cũng không phải kiểu đàn chim kéo Hoàng tử bé của Saint-Exupéry bay về trời, nhưng vẫn rất gợi mở, mở ra một không gian cổ tích cho cả trẻ con và người lớn…

One thought on “Không đề tác phẩm của nhà nhiếp ảnh Hoa Kỳ Ali Jardine chụp và biên tập hình trên iPhone không xài máy ảnh và cũng không rớ tới Photoshop nguồn Cuded

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *