KHI CUỘC SỐNG

KHI CUỘC SỐNG…
Có những khi muốn cất lên câu hát
Xoá tan đi bao mệt mỏi lo âu
Rồi bước đi với bao niềm khao khát
Vẫn đang còn giữ ở tận ngực sâu
Những ngày ấy biết bao điều chưa nói
Chỉ thấy lòng hồ hởi mỗi khi đi
Thả ước mơ tung lên cao theo gió
Bao khó khăn cứ mặc kệ ngại gì
Có những khi chợt thấy mình nhỏ bé
Giữa mênh mông với muôn nẻo đường đời
Thèm một chút bình yên về thật khẽ
Để nụ cười sẽ giữ mãi trên môi
Khi cuộc sống là những ngày tấp nập
Cuốn xô đi với bao cuộc hành trình
Ta vẫn muốn cất lên cao tiếng hát
Để mỗi ngày luôn đẹp ánh bình minh
Tuổi trẻ ấy còn bao điều khao khát
Những bước chân theo đến mọi cung đường
Muôn nỗi nhớ trên cuộc đời hồ hải
Là ngực sâu dành trọn hết yêu thương
Dương Kim Nhi
BD 11/07/2017


Facebook: https://www.facebook.com/nhi.duong.94617

One thought on “KHI CUỘC SỐNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KHI CUỘC SỐNG

KHI CUỘC SỐNG…
Có những khi muốn cất lên câu hát
Xoá tan đi bao mệt mỏi lo âu
Rồi bước đi với bao niềm khao khát
Vẫn đang còn giữ ở tận ngực sâu
Những ngày ấy biết bao điều chưa nói
Chỉ thấy lòng hồ hởi mỗi khi đi
Thả ước mơ tung lên cao theo gió
Bao khó khăn cứ mặc kệ ngại gì
Có những khi chợt thấy mình nhỏ bé
Giữa mênh mông với muôn nẻo đường đời
Thèm một chút bình yên về thật khẽ
Để nụ cười sẽ giữ mãi trên môi
Khi cuộc sống là những ngày tấp nập
Cuốn xô đi với bao cuộc hành trình
Ta vẫn muốn cất lên cao tiếng hát
Để mỗi ngày luôn đẹp ánh bình minh
Tuổi trẻ ấy còn bao điều khao khát
Những bước chân theo đến mọi cung đường
Muôn nỗi nhớ trên cuộc đời hồ hải
Là ngực sâu dành trọn hết yêu thương
Dương Kim Nhi
BD 11/07/2017


Facebook: https://www.facebook.com/nhi.duong.94617

One thought on “KHI CUỘC SỐNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KHI CUỘC SỐNG

KHI CUỘC SỐNG…
Có những khi muốn cất lên câu hát
Xoá tan đi bao mệt mỏi lo âu
Rồi bước đi với bao niềm khao khát
Vẫn đang còn giữ ở tận ngực sâu
Những ngày ấy biết bao điều chưa nói
Chỉ thấy lòng hồ hởi mỗi khi đi
Thả ước mơ tung lên cao theo gió
Bao khó khăn cứ mặc kệ ngại gì
Có những khi chợt thấy mình nhỏ bé
Giữa mênh mông với muôn nẻo đường đời
Thèm một chút bình yên về thật khẽ
Để nụ cười sẽ giữ mãi trên môi
Khi cuộc sống là những ngày tấp nập
Cuốn xô đi với bao cuộc hành trình
Ta vẫn muốn cất lên cao tiếng hát
Để mỗi ngày luôn đẹp ánh bình minh
Tuổi trẻ ấy còn bao điều khao khát
Những bước chân theo đến mọi cung đường
Muôn nỗi nhớ trên cuộc đời hồ hải
Là ngực sâu dành trọn hết yêu thương
Dương Kim Nhi
BD 11/07/2017


Facebook: https://www.facebook.com/nhi.duong.94617

One thought on “KHI CUỘC SỐNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *