HƯƠNG ỔI THƠM NGAN NGÁT Chạy ùa vào trong ngõ Hàng dâm bụt nở hoa Con ong bay tìm mật Giữa những ngày thu qua Hình như…

HƯƠNG ỔI THƠM NGAN NGÁT
Chạy ùa vào trong ngõ
Hàng dâm bụt nở hoa
Con ong bay tìm mật
Giữa những ngày thu qua
Hình như nắng vàng hoe
Bỗng trở nên dịu hẳn
Bồng bềnh làn mây trắng
Bay ngang qua lưng đồi
Sau vườn thơm hương ổi
Em biết đã vào thu
Có một tiếng chim gù
Kêu xa ngoài đồng bãi
Bao giờ được trở lại
Như ngày xưa thu ơi !
Từng chùm từng chùm ổi
Trái căng tròn xanh tươi
Đâu rồi tuổi lên mười
Cùng đám bạn í ới
Trưa mùa thu hái ổi
Trèo tít nhánh cao cao
Chạy ùa vào trong ngõ
Hai bên hoa đỏ tươi
Kỷ niệm thời bé nhỏ
Nhớ nụ cười trên môi
Con ong bay kiếm mật
Trên khóm hoa mười giờ
Hương ổi thơm ngan ngát
Thu lén vào câu thơ
Dương Kim Nhi
BD 17/07/2017

2 thoughts on “HƯƠNG ỔI THƠM NGAN NGÁT Chạy ùa vào trong ngõ Hàng dâm bụt nở hoa Con ong bay tìm mật Giữa những ngày thu qua Hình như…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HƯƠNG ỔI THƠM NGAN NGÁT Chạy ùa vào trong ngõ Hàng dâm bụt nở hoa Con ong bay tìm mật Giữa những ngày thu qua Hình như…

HƯƠNG ỔI THƠM NGAN NGÁT
Chạy ùa vào trong ngõ
Hàng dâm bụt nở hoa
Con ong bay tìm mật
Giữa những ngày thu qua
Hình như nắng vàng hoe
Bỗng trở nên dịu hẳn
Bồng bềnh làn mây trắng
Bay ngang qua lưng đồi
Sau vườn thơm hương ổi
Em biết đã vào thu
Có một tiếng chim gù
Kêu xa ngoài đồng bãi
Bao giờ được trở lại
Như ngày xưa thu ơi !
Từng chùm từng chùm ổi
Trái căng tròn xanh tươi
Đâu rồi tuổi lên mười
Cùng đám bạn í ới
Trưa mùa thu hái ổi
Trèo tít nhánh cao cao
Chạy ùa vào trong ngõ
Hai bên hoa đỏ tươi
Kỷ niệm thời bé nhỏ
Nhớ nụ cười trên môi
Con ong bay kiếm mật
Trên khóm hoa mười giờ
Hương ổi thơm ngan ngát
Thu lén vào câu thơ
Dương Kim Nhi
BD 17/07/2017

2 thoughts on “HƯƠNG ỔI THƠM NGAN NGÁT Chạy ùa vào trong ngõ Hàng dâm bụt nở hoa Con ong bay tìm mật Giữa những ngày thu qua Hình như…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HƯƠNG ỔI THƠM NGAN NGÁT Chạy ùa vào trong ngõ Hàng dâm bụt nở hoa Con ong bay tìm mật Giữa những ngày thu qua Hình như…

HƯƠNG ỔI THƠM NGAN NGÁT
Chạy ùa vào trong ngõ
Hàng dâm bụt nở hoa
Con ong bay tìm mật
Giữa những ngày thu qua
Hình như nắng vàng hoe
Bỗng trở nên dịu hẳn
Bồng bềnh làn mây trắng
Bay ngang qua lưng đồi
Sau vườn thơm hương ổi
Em biết đã vào thu
Có một tiếng chim gù
Kêu xa ngoài đồng bãi
Bao giờ được trở lại
Như ngày xưa thu ơi !
Từng chùm từng chùm ổi
Trái căng tròn xanh tươi
Đâu rồi tuổi lên mười
Cùng đám bạn í ới
Trưa mùa thu hái ổi
Trèo tít nhánh cao cao
Chạy ùa vào trong ngõ
Hai bên hoa đỏ tươi
Kỷ niệm thời bé nhỏ
Nhớ nụ cười trên môi
Con ong bay kiếm mật
Trên khóm hoa mười giờ
Hương ổi thơm ngan ngát
Thu lén vào câu thơ
Dương Kim Nhi
BD 17/07/2017

2 thoughts on “HƯƠNG ỔI THƠM NGAN NGÁT Chạy ùa vào trong ngõ Hàng dâm bụt nở hoa Con ong bay tìm mật Giữa những ngày thu qua Hình như…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HƯƠNG ỔI THƠM NGAN NGÁT Chạy ùa vào trong ngõ Hàng dâm bụt nở hoa Con ong bay tìm mật Giữa những ngày thu qua Hình như…

HƯƠNG ỔI THƠM NGAN NGÁT
Chạy ùa vào trong ngõ
Hàng dâm bụt nở hoa
Con ong bay tìm mật
Giữa những ngày thu qua
Hình như nắng vàng hoe
Bỗng trở nên dịu hẳn
Bồng bềnh làn mây trắng
Bay ngang qua lưng đồi
Sau vườn thơm hương ổi
Em biết đã vào thu
Có một tiếng chim gù
Kêu xa ngoài đồng bãi
Bao giờ được trở lại
Như ngày xưa thu ơi !
Từng chùm từng chùm ổi
Trái căng tròn xanh tươi
Đâu rồi tuổi lên mười
Cùng đám bạn í ới
Trưa mùa thu hái ổi
Trèo tít nhánh cao cao
Chạy ùa vào trong ngõ
Hai bên hoa đỏ tươi
Kỷ niệm thời bé nhỏ
Nhớ nụ cười trên môi
Con ong bay kiếm mật
Trên khóm hoa mười giờ
Hương ổi thơm ngan ngát
Thu lén vào câu thơ
Dương Kim Nhi
BD 17/07/2017

2 thoughts on “HƯƠNG ỔI THƠM NGAN NGÁT Chạy ùa vào trong ngõ Hàng dâm bụt nở hoa Con ong bay tìm mật Giữa những ngày thu qua Hình như…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *