Hôm nay tôi muốn chia sẻ cho bạn một công thức mà bản thân tôi đã ứng dụng và rất hiệu quả E R O Nguyên nhân Thái độ Kết quả

Hôm nay tôi muốn chia sẻ cho bạn một công thức mà bản thân tôi đã ứng dụng và rất hiệu quả: E + R = O (Nguyên nhân + Thái độ = Kết quả)
??????
Có nhiều chuyện đến mà chúng ta không thể kiểm soát được, thứ duy nhất mà ta có thể kiểm soát khi gặp những sự kiện bất ngờ là thái độ của bản thân mình đối với những sự kiện đó. Thái độ quyết định kết quả!!!
??????
Nếu bạn không thích những điều đang xảy ra với mình thì hãy thay đổi thái độ (R) với những sự việc đó (E) cho đến khi bạn có được kết quả (O) mà mình mong muốn.
⚜⚜⚜⚜⚜⚜
#Share để ghi nhớ nhé ???
#chamtayhoavang #loveandgraditude #NLP #TrinhHuy #success
See Translation

2 thoughts on “Hôm nay tôi muốn chia sẻ cho bạn một công thức mà bản thân tôi đã ứng dụng và rất hiệu quả E R O Nguyên nhân Thái độ Kết quả

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *