Hôm nay mấy anh em tụ họp nhậu nhẹt và bơi ở nhà nè vui bá cháy bọ chét

Hôm nay mấy anh em tụ họp nhậu nhẹt và bơi ở nhà nè, vui bá cháy bọ chét ?
Giờ già rồi chỉ có tập họp đông đủ anh em thế này mới là vui thôi, vậy là đủ rồi, gia đình luôn là trên hết ?
Trong hình là thiếu anh Tèo vì ảnh bận đi… ngủ vì đã xỉn ?
P/s: Trong tấm hình này có 4 thằng là anh em ruột, có ai đoán ra không? ?
See Translation

2 thoughts on “Hôm nay mấy anh em tụ họp nhậu nhẹt và bơi ở nhà nè vui bá cháy bọ chét

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *